Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX

Häme-Wikistä
Koeajo

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on Hämeenlinnan kaupungin yksikkö, jossa lapset, nuoret ja perheet voivat osallistua työpajoihin, näyttelyihin, esityksiin, tapahtumiin ja moniin muihin toimintoihin sekä taiteen tekijöitä että kokijoita.

ARXilla on oma nelikerroksinen lastenkulttuurille omistettu talonsa Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Se avattiin käyttöön vuonna 2004. Rakennus on aikaisemmin toiminut mm. kenkätehtaana. ARXissa toimii visuaalisten taiteiden sekä käsityötaiteen perusopetusta antava Aimokoulu, Lasten taidefestivaali Hippalot, INTOKOULU, DigiARX - Digitaaliseen mediaan keskittyvä nuorten tieto- ja neuvontapalveluverkostohanke, GalleriaARX sekä Lasten kulttuurin kehittämishanke Taikalamppu. ARX-talossa toimii lisäksi Miniteatteri, Hämeenlinnan kaupungin maahanmuuttajapalvelut sekä Kehitysvammaisten taidekeskus KETTUKI.

Lastenkulttuurikeskuksen tueksi on luotu ARX-verkosto, jossa vuonna 2009 olivat mukana ARX-talossa toimivien tahojen lisäksi Sibelius-opisto, Vanajaveden opisto, Kirjoittajakoulu, Sirkuskoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri, Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo, GalleriaKONE, Teatteriryhmä Putous, Tanssi- ja liikuntakeskus ja Hämeen taidetoimikunta.

Historia

ARX aloitti toimintansa kehittämishankkeena vuonna 2003. Opetusministeriö käynnisti silloin lastenkulttuurin Taikalamppu-verkoston Suomeen. Hämeenlinna haki jäsenyyttä ja sai koko verkoston vetovastuun, koska kaupungilla oli perinteitä ja hyvä maine lastenkulttuurin tekijänä mm. Linnan lastentapahtuman, maan ensimmäisen kirjoittajakoulun ja Miniteatterin vuoksi.

ARX on vuodesta 2003 asti toiminut lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen kehittämis- ja kohtaamispaikkana. Taidekasvatusta on viety lähiöihin, kouluihin, päivähoitoon, kerhoihin ja vapaa-aikaan. Lisäksi on järjestetty erilaisia taidekasvatuksen seminaareja ja koulutustilaisuuksia.

Hämeenlinnan kaupunki on pikku hiljaa sitoutunut sekä tilojen että taloudellisen panostuksen osalta toimintaan. Yhdestä kehittämishankkeesta ARX on kehittynyt usean kehittämishankkeen ja lastenkulttuurin perustoiminnan kattavaksi kaupungin organisaatioksi.


Tavoitteet ja tehtävä

Lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen tehtävänä on tuottaa lastenkulttuuripalveluita Hämeenlinnalaisten lasten, nuorten ja perheiden käyttöön. Lisäksi ARXin tavoitteena on kehittää kaupungin eri lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyötä, tehdä taidekasvatus helposti saavutettavaksi, löytää uusia taiteen tekemisen muotoja, lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja järjestää näyttelyitä, tapahtumia, työpajoja ym.

ARX pyrkii viemään toimintaansa sinne, missä lapsia on. Oman talon toiminnan lisäksi kulttuuria viedään siis myös kouluihin, varhaiskasvatuskeskuksiin, lähiökeskuksiin ja koteihin.  Taidekasvatus parantaa lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja, vahvistaa itsetuntoa, lisää luovuutta, tuo ystäviä ja aktivoi osallistumaan.

Taikalamppu-hankkeen myötä ARXin tavoitteena on koordinoida valtakunnallista lastenkulttuurin Taikalamppu-verkostoa. Lisäksi Opetusministeriö on antanut ARXille tehtäväksi kehittää näyttämö- ja sirkustaidetta, festivaaleja sekä tapahtuma- ja esitystoimintaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallsesti. Taikalamppu-hankkeen puitteissa kehitetään näyttämötaidetta, joka rikkoo perinteisiä rajoja. Esittävään taiteeseen sekoitetaan tiedettä, taidetta, historiaa, ruokakulttuuria, musiikkia, kuvataidetta, performansseja, valokuvaa, käsityötä, elokuvaa, uutta mediaa ja tarinankerrontaa.

ARXin Taikalamppu-hankkeen päämäärät vuonna 2010 on madaltaa lasten ja nuorten kynnystä osallistua taiteen tekemiseen ja tuoda uusia lapsia ja nuoria mukaan lastenkulttuuritoimintaan. Tavoitteena on myös toteuttaa lapsille ja nuorille suunnattua tuoretta ja kekseliästä  lastenkulttuuritoimintaa hyödyntäen yhtymäkohtia ympäristökasvatuksen ja taidekasvatuksen välillä

Sirkustaiteen kehittämisessä on tehty yhteistyötä ensin Sorin sirkuksen ja sitten Suomen nuorisosirkusliiton kanssa.

Toiminta

Taideautomaatti

ARX toteuttaa tavoitteitaan työpajojen ja erilaisten projektien kautta. Lapset ja nuoret ovat aktiivisesti mukana taiteen tekijöinä ja tuottajina, mutta myös järjestäjinä. Koeajo antaa nuorille mahdollisuuden testata ammattilaisten tuella omaa tapahtuma-ideaansa. Koeajo voi olla melkein mikä tahansa kulttuuritapahtuma, joka järjestetään talon tuottajien avustuksella. Seminaareja ja koulutustilaisuuksia järjestetään alan ammattilaisille. ARX-kampus tuo koululaisten ulottuville mahdollisuuden tutustua taidekasvatukseen, mikä on yksi keskeisistä toimintamuodoista. Taidetta päivähoitoon kehittää päivähoidon taide- ja kulttuurikasvatusta.

Galleria ARX keskittyy lasten ja nuorten tekemään tai heille suunnattuun taiteeseen.  Esimerkiksi Hämeenlinnan Taiteilijaseura ry ja Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX järjestivät Hämeen nuortennäyttelyn 7.2. - 15.3.2008 Galleria ARXissa. Näyttelyyn saivat tarjota teoksiaan kaikki Kanta- tai Päijät-Hämeen alueella asuvat tai opiskelevat 15-35 vuotiaat tekijät. Teemana oli "se itse tekemällä oppii, ja sehän meille soppii!" Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin vuoden 2008 johtotähdeksi sujahti ”Tee se itse” –teema.  Vastaavanlaínen jurytetty näyttely järjestettiin jälleen 13.1.-13.3.2010, jonka nimi on Hämeen nuoret 2010, joka esittelee töitä pariltakymmeneltä nuorelta tekijältä. Näyttelyä oli juryttamassa taiteilija Antti Oikarinen. Galleria ARXiin on aina vapaa pääsy.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Museodraamoissa historiaan puhalletaan seikkailujen henki. Esimerkiksi Tiilenpäitä lukemassa –draama tutkii rangaistuksia ja vankilan arkea teatterin keinoin. Soveltavassa teatterissa katsoja pääsee mukaan esitykseen pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja. Draaman keinot viedään myös kouluihin ja päiväkoteihin, joissa draamaa käytetään apuna eri aineiden opiskelussa. Esimerkiksi Tähtiin kirjoitettu –pajoissa matkaoppaana toimii Galileo Galilei, joka vie tähtitieteen ja luonnontieteen maailmaan.

Sirkustaide alkoi kokeiluluontoisesti vuonna 2003. Se on tarjonnut opetusta permanto- ja ilma-akrobatiassa, tasapainoilussa, jongleerauksessa, klovneriassa ja esiintymistaidossa. Sirkuskoulutus on ollut yksi Taikalampun painopistealuista. Sirkustaide on raivannut tiensä esittävien taiteiden joukkoon. Hämeenlinna on keskittynyt soveltavaan sirkukseen, esimerkiksi koulukiertueisiin ja kehitysvammaisten sirkuskouluun. Yhdessä tekeminen ja hauskuus on Sirkuskoulu ARXissa tärkeää. Tavoitteena on vakiinnuttaa pysyvät harrastusmahdollisuus sirkusnuorille. Nuorimmat sirkuskoululaiset ovat 4-vuotiaita ja vanhimmat 16-vuotiaita.

Oman elämän ohjastusta harjoitellaan työpajojen, näyttelyiden ja monen muun ARX-menon myötä. ARXissa tehdään monenlaista kulttuuria pikkuvauvoista teini-ikäisiin ja jopa aikuisiin saakka. Rajoja ja rajoituksia ei tunneta, kun ARX auttaa lasta ja nuorta löytämään sisäisen taiteilijan. Eikä kauneuskaan lymyile vain katsojan silmissä, vaan arjessa ja aina. ARXin työpajojen periaatteena on, että itse tekemällä oppii parhaiten. Esimerkiksi omassa kuvastudiossa on järjestetty mediakasvatuksen työpajoja, joissa tehtyjä töitä on julkaistu Vaikuttamon nettisivuilla. Koululaiset ovat saaneet tilaisuuden toteuttaa omia video-, ääni- ja nettiprojektejaan.                                                                                                                                                                                                                                                        

Lapset ja nuoret ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa keskuksen toimintoja. ARX-komissio on lasten ja nuorten oma ohjausryhmä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Lähteet

  • http://www.arx.hameenlinna.fi
  • http://www.taikalamppu.fi/tiedostot/arx_2006-2008.pdf
  • Suhonen, Jani: Kuvastudio sai kahden vuoden jatkoajan. Hämeen Sanomat 8.12.2005
  • Niinimäki. Pirjo-Liisa: ARX otti vauhdikkaan alun. Hämeen Sanomat 17.8.2004, s. 12
  • Niinimäki, Pirjo-Liisa: ARX kasvattaa uutta sirkussukupolvea Hämeen Sanomat 26.5.2005, s. 14
  • Kiemunki, Iisakki: Arx elää epätietoisuudessa joulukuun alkuun asti. Hämeen Sanomat 2.11.2005, s. 10
  • Heinänen, Tuula: Arx antaa puhtia lastenkulttuurille Hämeenlinnassa ja koko maassa. Hämeen Sanomat 11.2.2003, s.1, 11