DigiARX

Häme-Wikistä

DigiARX - Digitaaliseen mediaan keskittyvä nuorten tieto- ja neuvontapalvelu

Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa toimiva DigiARX tarjoaa nuorille, opettajille, nuorisotyöntekijöille, muille nuorten kanssa työskenteleville sekä vanhemmille tietoa ja taitoja selviytymiseen digitaalisten medioiden viidakossa sekä apua mediakasvatukseen. Digitaaliseen mediaan keskittyvä nuorten neuvontapalvelupiste toimii ARX-talon neljännessä kerroksessa. Neuvoja voi kysellä netin välityksellä, soittamalla tai tulemalla käymään paikan päällä. DigiARXista vastaa mediatuottaja Janne Kaakinen. Digitaaliseen mediaan keskittyvä nuorten tieto- ja palveluverkosto on Opetusministeriön sekä Hämeenlinnan kaupungin rahoittama ja kaikki DigiARXin toiminta on maksutonta. Tärkeä osa verkoston tehtävää ovat erilaiset nuorille ja nuorten kanssa toimiville aikuisille suunnatut työpajat, joiden tarkoituksena on lisätä digitaalista lukutaitoa ja taitoa tulkita nykyajan mediamaailmaa. DigiARX on osa kansallista nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteiden verkostoa.

Tausta

DigiARX on epäsuoraa jatkoa Digital Arts Education-projektille kehittäen mm. siinä tuotettuja sisältöjä ja saatuja tuloksia eteenpäin. Digital Arts Education on vuosina 2006-2007 toiminut kolmen maan EU-rahoitteinen yhteistyöprojekti. Projektiin kuuluvat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX Hämeenlinnasta, Kinobuss Tallinnasta ja Wheelworks Belfastista. Digital Arts Education on tuottanut ARXissa noin 150 työpajaa, joissa on ollut yli 4000 käyntikertaa. Pajoissa on tehty yhteensä yli 170 lyhytvideota, kuvattu noin 500 digivalokuvaa ja tuotettu ääniteoksia, videoinstallaatioita ja digigraffiteja. Lasten ja nuorten ohella projekti on kouluttanut 130 opettajaa käyttämään Taikalamppu-työpajaa mediakasvatusmetodina. Digital Arts Education kuuluu myös ARX-verkostoon.

Digital Arts Education -projektilla on hankkeissaan vahvasti opetuksellinen ja kasvatuksellinen lähestymistapa. Digital Arts Education järjestää työpajoja lapsille ja aikuisille sekä seminaareja ja koulutusta opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville aikuisille. Projekti on pyrkinyt tarjoamaan kasvattajille laajempaa mediatietämystä ja informaatiota sekä antamaan heille eväitä lasten ja nuorten omatoimiseen mediakasvattamiseen.

Toiminta

DigiARX tarjoaa luentoja ja työpajoja yläkouluille, lukioille, muille toisen asteen opiskelijoille, nuorisoryhmille, vanhemmille, nuorisotyöntekijöille, opettajille sekä muille nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. DigiARXin tavoitteena on tarjota ajantasaista tietoa nuorille turvallisesta netin ja median käytöstä. Tavoitteena on tarjota myös aikuisille tietoa nuorten netinkäytöstä ja pelaamisesta. Työpajoissa saadaan oppia valokuvauksessa, videokuvauksessa, leikkauksessa ja elokuvanteossa. Pajat toteutetaan kouluilla, ryhmien kokoontumistiloilla sekä ARX-talossa.

DigiARXissa toimii myös leikkaussali. Leikkaussalin ovet ovat auki nuorille kouluissa ja vapaa-ajalla kuvattujen videoiden leikkaamista sekä digitaalista kuvankäsittelyä varten. Leikkaussalista löytyy laitteistoa, ohjelmistoa sekä tarvittaessa myös avustusta videoiden, lyhytelokuvien tai muoden av-tuotantojen leikkaamiseen tai kuvankäsittelyyn.

Lähteet