Aimokoulu

Häme-Wikistä

Aimokoulu on Hämeenlinnan lasten ja nuorten kuvataide- ja käsityökoulu, joka toimii osoitteessa Keinusaarentie 1, Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaan yhteydessä. Koulun tarkoitus on luoda edellytykset elinikäiselle taiteen harrastamiselle ja valmiudet hakeutua jatko-opintoihin. Aimokoulun tehtävänä on antaa visuaalisten taiteiden perusopetusta kuva-, käsityö- ja audiovisuaalisissa taiteissa. Kuvataiteita ja käsityötä tutkitaan myös yhteisillä alueilla, joita ovat muotoilu ja muinaistaide. Tarkoituksena on perehdyttää oppilaat kansalliseen visuaaliseen kulttuuriin, mutta myös tutustua eri kulttuureihin. Tavoitteena on, että oppilaat visuaalisen kulttuurin ymmärtämisellä ja taiteen tuntemuksella voivat omalta osaltaan vaikuttaa vallitseviin arvoihin ja viime kädessä koko yhteiskuntaan. Perustoiminnan ohella järjestetään kurssi-, työpaja- ja leiritoimintaa. Yksikköä johtaa rehtori. Oppilaiksi voivat hakea hämeenlinnalaiset yli 5-vuotiaat lapset ja nuoret.

Perusopetus

Kuvataidekoulu

Kuvataidekoulussa lapset ja nuoret saavat opetusta visuaalisten taiteiden perusopetusta kuvataiteen eri osa-alueilla, joita ovat mm. maalaus, grafiikka, valokuvaus, keramiikki, digitaalinen kuva, piirustus, elokuvaus, kuvanveisto kuvanveistossa, grafiikassa, piirustuksessa, maalauksessa ja valokuvauksessa.

Valmentavat opinnot aloitetaan 5-vuotiaana. Opintojen kesto on kahden opintovuoden pituinen. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa. Työskentely on leikinomaista kuvallisen kielen peruskäsitteiden harjoittelua ja tutustumista erilaisten materiaalien ja työvälineiden käyttöön. Kuvallisen ilmaisun virittäjänä käytetään mm. satuja, runoja, liikuntaa, leikkiä musiikkia, luonnon havainnointia, ympäristön esineitä ja taidetta. Lukuvuosi alkaa elokuusssa ja päättyy toukokuussa.

Perusopinnot on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille lapsille. Opintojakso kestää 5 vuotta. Opetusta annetaan 2,5 tuntia viikossa. Perusopintojen aikana opiskellaan kuvallista kieltä monenlaisilla tekniikoilla ja materiaaleilla. Samalla kun kuvan rakentamisen taidot karttuvat kehittyy myös kuvallinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky ja persoonallinen ilmaisu. Perusopintojen viimeinen vuosi on periodiopetusta. Opintojen sisältönä on piirustus ja maalaus, plastinen sommittelu ja digitaalinen kuvankäsittely. Perusopintojen päätteeksi tehdään digitaalinen portfolio. Periodiopetus tutustuttaa oppilaat seuraavana vuotena alkaviin valinnaisiin, syventävien opintojen työpajoihin.

Syventävät opinnot ovat työpajamuotoista työskentelyä. Työpajat ovat vallinnaisia ja niihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Syventävien opintojen tavoitteena on syventää taitoja yhdellä tai useammalla kuvallisen ilmaisun alueella. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas tekee lopputyön.

Käsityökoulu

Käsityökoulussa lapset ja nuoret oppivat käsityöilmaisua: taiteen peruspetuksensa käsityö on perusopetusta taiteeseen.  Käsityön taiteen  perusopetuksessa perehdytään käsityön eri osa-alueisiin, jotka opetushallituksen vahvistaman valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan  ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen1. Taiteen perusopetuksen käsityö sisältää käsityön kaikki tekniikat, materiaalit ja työtavat sekä on yksi yhteinen käsityö ilman sukupuolirajoituksia.    Opinnoissa perehdytään myös muiden maiden käsityöperinteeseen oman maan kulttuuriperinnön ohessa. Pääpaino on kuitenkin nykykäsityössä. 

Toimintaa

Työpajat

Vuosina 2008-2009 lasten ja nuorten valittavana oli mm. grafiikan, valokuvauksen, keramiikan, elokuvailmaisun, muinaistaiteen, rakentamisen, menneen ajan puvut ja muotoilun työpajoja. Työpajaoppilaat valitsevat tarjollaolevista vaihtoehdoista itselleen työpajan. Oppilaalla on mahdollisuus valita myös ylimääräinen työpaja. Valinnaisissa työpajoissa sisällölliset aihealueet ovat laajoja.

Näyttelyitä

  • "Kaiken maailman kuvia" oli Aimokoulun juhlanäyttely Hämeenlinnan taidemuseossa. Näyttely oli esillä joulukuusta 2006 tammikuun loppuun 2007.
  • "Neulegraffitit – pehmeää katutaidetta" -näyttelyssä oli esillä vuonna 2009 käsityökoululaisten ja hämeenlinnalaisten koululaisten neulomia tai virkkaamia graffiteja. Näyttely oli esillä pääkirjaston näyttelytilassa.
  • "Valtapeliä" -nimisessä käsityökoulun oppilaiden verkkonäyttelyssä on esillä hienoja päälleompeluina toteutettuja pelejä eri tiloista ja teoksista, jotka pohtivat vallan maailmaa ja käsitteitä useista erilaisista näkökulmista.
  • "Elämänpuu" - Syksyllä 2005 Aimokoulun vieraana oli ryhmä lapsia Beninistä Grand Popon kylästä. Lasten kanssa syntyi koulun seinälle valtava pienistä paloista mudostuva elämänpuu. Vieraillessaan muutama vuosi sitten Beninissä Aikoululaiset istuttivat oman elämänpuunsa Grand Popon kylään.
  • "Kaksi minää" on piirustuksen ja maalauksen työpajan näyttely 2005-2006 verkossa. Lähtökohtana teoksissa on oma kuva, jossa osa kasvoista on peitetty. Maalauksien ja piirrosten tunnelmat poikkeavat toisistaan hyvinkin voimakkaasti, maalauksen minä on erilainen kuin peiliä apuna käyttäen tehty piirroksen minä.
  • "Kuningasunia" oli Aimokoulun näyttely Galleria Arxissa syksyllä 2005, minkä jälkeen se jatkoi verkkonäyttelynä. Näyttely oli osa yhteistyönä toteutettua suurta Kuningas Lear -produktiota. Teokset pohtivat vallan maailmaa ja käsitteitä useista erilaisista näkökulmista.

Leirit

"9000 auringonkiertoa" -leireillä perehdyttiin siihen, millaiselta rautakauden kylän arki näytti. Siellä pohdittiin, mitkä asiat tuon ajan ihmistä askarruttivat, mitä he tekivät työkseen ja oliko heillä vapaa-aikaa? Nämä ja monet muut kysymykset esihistoriallisen ajan ihmisen ympäristöstä, elinkeinoista, tavoista, taidoista ja maailmankuvasta johdattelivat leireillä draamalliseen leikkiin. "9000 auringonkiertoa" -esihistorialeirit järjestettiin viimeisen kerran Hattulan Lusissa, Tuulilinnun kylällä kesäkuussa 2005. Viikinkiteemaa lähestyttiin kahden viikon aikana n. 7-15 –vuotiaiden lasten ja nuorten kanssa draamallisessa kyläelämässä. "9000 auringonkiertoa" -toiminta jatkuu tällä hetkellä lyhytkestoisina muinaistaiteen työpajoina, joita järjestetään hämeenlinnalaisille lapsille ja nuorille mm. kuvataidekoulun tiloissa ja kouluvierailuina. Kesällä 2009 järjestettiin "Tsaarinpoppelit" -käsityö- ja kuvataideleirit Varikonniemen ja Aimokoulun maisemissa. Leireillä etisitään materiaalit ja aiheet luonnosta ja ympäristöstä.


Lähteet

1 Taiteen perusopetus. Opetuhallitus. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/taiteen_perusopetus