Kiipu

Häme-Wikistä

Kiipu on noin 600 asukkaan kylä valtatien 2 tuntumassa Jänhijoen varrella Jokioisten kunnassa Kanta-Hämeessä. Kylä sijaitsee noin yhdeksän kilometriä pohjoiseen Jokioisten keskustaajamasta, ja noin 15 kilometriä Forssasta luoteeseen. Vuonna 2003 Kiipu valittiin Kanta-Hämeen vuoden kyläksi.

Ladataan karttaa...

Kiipun kylän kirjoitettu historia alkaa 1300-luvulta. Kylä lienee asutettu varhaiskeskiajalla. Alueen ensimmäinen kartta piirrettiin 1710. Kylä levittäytyy laajalle alueelle Jänhijoen varsille, eikä varsinaista kyläkeskusta enää ole. Varsinainen Kiipun kylä sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä Minkiön asemalta. Erittäin kaunis näkymä avautuu kirkolta tultaessa Harjulan koivukujan kohdalla. Eskolan, Timarin ja Klemelän päärakennukset ovat 1800- ja 1900-lukujen vaihteen tienoilta. Vanhalla kylätontilla sijaitsevan Karan tilan kaksi asuinrakennusta ja talousrakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden. Harjula on entisiä kartanon torppia. Maisema-alueen lounaisosassa sijaitsevat Hakalan ja Korkeakosken vanhat pihapiirit. Kiipunjärvelle johtavan tien varrella on vanhaa mäkitupalaisasutusta. Kutila on Jokioisten kartanon entinen lampuotitila. Tilan molemmat asuinrakennukset ovat vuodelta 1900.
Kutilan pihassa on sulkanurkkainen aitta 1700-luvulta.

Kiipun kyläyhdistyksen kylätalo, vuonna 1953 ruotsalaisten lahjoitusvaroilla rakennettu entinen kunnan terveystalo, sijaitsee Jokioisten Museorautatien Minkiön aseman naapurissa. Kyläyhdistys ja museorautatie tekevät yhteistyötä eri tapahtumissa. Vuonna 1902 rakennettu Kiipun kyläkoulu lakkautettiin vuonna 2010. Kiipun koulu oli Jokioisten vanhimpia.

 Lähteet

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennusperintökohteet: kohdekuvaukset