Minkiö

Häme-Wikistä

Minkiö on Jokioisten kunnan kylä Lounais-Hämeessä, kuntakeskuksen pohjoispuolella yhdystien 2813 (Humppilantie) varrella.

Ladataan karttaa...

Minkiön kylään kuuluvat Kalakosken, Minkiönkylän, Nivan ja Uudenkulman kulmakunnat. Kyläalue on hajanainen ja sijaitsee peltomaiseman ympäröimänä kuntakeskuksen pohjoispuolella. Kylän asutus on sijoittunut nauhamaisesti puustoisille kumpareille. Minkiön kylän vanha tonttimaa on sijainnut Minkiönjärven pohjoisrannalla olevan mäen laella. Minkiönjärvi kuivattiin paikalla nykyisin olevaksi Minkiönsuoksi 1800-luvulla. Minkiön kylä on muodostanut ainakin 1700-luvun alusta oman jakokuntansa, mutta se on aikaisemmin saattanut kuulua samaan jakokuntaan Rehtijärven kylän kanssa. Kylät ovat eronneet viimeistään 1540-luvulla. Varhaisin maininta kylän nimestä on v. 1457. Vuoden 1539 maakirjassa Minkiöllä on kolme taloa.

Kalakosken koulu on vuodelta 1912, pihapiirin muut rakennukset vuosilta 1922 ja 1938.Kylän vanhan tonttimaan paikkeilla sijaitsevan Inkin tilan pitkä päärakennus on rakennettu vuonna 1857, navetta 1900-luvun alussa. Maantien toisella puolen on laidunmaan ympäröimä kookas jalka-aitta. Sakkinen on entinen kartanon lampuotitila. Sen päärakennus on vuodelta 1927.

Kylän länsiosassa on Kiipunmäen viehättävä vanha pientaloalue, joka on rakentunut 1900-luvun alkupuolella.

Lähteet