Jokioinen

Häme-Wikistä

Jokioisten kunta sijaitsee Lounais-Hämeessä. Vuonna 1873 perustetun kunnan asukasluku on noin 6000. Jokioisten naapureita ovat Forssan ja Someron kaupungit sekä Humppilan, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Jokioisten pinta-alasta, joka on 182,03 km2, on noin puolet peltoa ja puolet metsää. Maisemaa hallitseen nimen mukaisesti kunnan läpi virtaava Loimijoki.

Jokioisten historia

Jokioisten kartanon historian voi katsoa alkavan vuodesta 1562, kun Erik XIV antoi Jokioisten neljänneskunnan läänitykseksi sotapäällikkö Klaus Kristerinpoika Hornille. Häntä seurasivat lääninhaltijoina Klaus Fleming ja edelleen Jesper Matinpoika Kruus, joka sai Jokiläänin "ikuiseksi omaisuudeksi itselleen ja rintaperillisilleen". Lahjoitus käsitti 26 kylää ja
Näin syntyi Suomen suurin kartanoalue, Jokilääni. 132 taloa. Kruus perusti Jokioisille asuintilan vuoden 1618 tienoilla. Jokioisten historiassa merkittävässä osassa on ollut alustalaisten taistelu kartanon valtapyyteitä vastaan. Toisaalta kartano toi paikkakunnalle myös työtä ja teollisuutta. Vapautuminen tapahtui, kun valtio osti kartanon maat ja toteutti maareformin. Vuonna 1971 kartanon tiloihin muutti Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT.


Nähtävyydet

Jokioisten Loimilaaksossa sijaitsee maatalouden esittelypuisto Elonkierto. Puistossa kuvataan maatalouden historiaa ja tulevaisuutta, sekä esitellään maataloustutkimusta.

Jokioisten museorautatiellä voi matkustaa Humppilan, Minkiön ja Jokioisten välillä. Matka taittuu höyryveturin tai moottoriveturin vetämänä.

Kyläsepän Kulttuuripäivien tuki ry järjestää Kyläsepän pihapiirissä kesäteatteritoimintaa, Musiikkijuhlat, Runojen illan sekä jokavuotisen pienoisnäytelmäkilpailun.

Väestö

Asukasluku 31.12.2010 oli 5722 henkilöä. Asukastiheys oli 31 asukasta/km2

Ikäjakautuma: (31.12.2010)
0 - 14-vuotiaat 19,1 %
15 - 65-vuotiaat 62,9 %
yli 65-vuotiaat 18 %

Elinkeinorakenne

Palvelut 64,9 %
Jalostus 23,3,%
Maa- ja metsätalous 9,6 %

Työttömyysaste 10,5 % (joulukuu 2010).


Suurimmat työnantajat

(31.12.2010)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 460
Jokioisten kunta 255 (vakinaiset)
Jokioisten Leipä Oy 90 (2009)
Boreal, Kasvinjalostus Oy 69
Jokioisten Maanrakennus Oy 50
Genencor International Oy 24
Da- Design Oy 37
Jomet Oy 31
Pintos Oy 21
Pita Finland Oy 15 (2009)
Leipurin Tuoteapu Oy 15 (2009)


Lähteet