Virpi Peltomaa

Häme-Wikistä

Tämä artikkeli syntyi Hauhon Yhtenäiskoulun toisen maailmansodan erikoiskurssilla, joka pidettiin kahdeksasluokkalaisille lukuvuonna 2009-2010, kun oli kulunut 70 vuotta talvisodasta. Kurssin aikana oppilaat haastattelivat eri-ikäisiä hauholaisia heidän sota-ajan kokemuksistaan. Osa haastateltavista oli sotavuosina lapsia, osa aikuisia ja jotkut myös sotatehtävissä. Haastatelluista kahdeksan oli Karjalan evakkoja, joiden yhteystiedot saatiin Hauhon Karjalaisten yhdistyksestä.

Virpi Peltomaa ja Maila Sipponen Hauhon Yhtenäiskoulun itsenäisyysjuhlassa 4.12.09. Kuvaaja: Terhi Välimäki


Mikä on nimesi?: Virpi Peltomaa

Koska olet synty ja missä?: Lahdessa 29.4.1924

Minkä ikäinen olit kun sota syttyi?: 15-vuotta

Missä perheesi asui kun sota syttyi?: Kannaksella Kivennavalla Pihjalaisten kylässä

Koska teidät evakuoitiin?: vuonna 1939

Asutettiinko teidät tänne Hauholle?: Asutettiin vuonna 1940

Millainen oli vastaanotto Hauholla?: Hyvä vastaanotto ja hienot talot

Mistä perheesi sai uuden pysyvän kodin ja koska?: Olimme Loimaalla talvisodan ja olimme myös Heinolassa, asuimme myös Hauholla Rauhalahti nimisessä talossa Tuittulassa. Sieltä me tulimme tänne.

Palasiko vanhempasi jatkosodan loputtua takaisin Karjalaan?: Ei, koska laki ei antanut pitää kahta paikkaa ja koska olimme saaneet jo maan Hauholta.

Oletko myöhemmin käynyt kotikulmillasi? Kyllä on ainakin 20 kertaa.

Oliko joku läheisesi sodassa?: Oli mieheni

Millaista oli koulunkäynti sota-aikana?: Olin käynyt koulun jo silloin

Oliko ruuasta ja vaatteista pulaa?: Ei ollut pulaa

Osallistuitko jotenkin itse sotatoimiin tai sotaponnistuksiin?: Olin Loimaalla leipomassa leipää ja Hauholla siunaustilaisuuksissa laulamassa naiskuorossa.

Miten sota näkyi Hauholla?: Kuolleita ihmisiä siunattiin ja alueella oli sotavankeja.

Mikä sota-ajan muisto on jäänyt erityisesti mieleesi?: Pommituksia ja Kannaksella Kivennavan kirkko paloi lähtiessämme.

Haastattelu: Anni Savolainen ja Santeri Linnas

Puhtaaksikirjoitus: Santeri Linnas


Hauhon yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaisten toisen maailmansodan erikoiskurssi 2009-2010
Kauko Hiiri | Anneli Ilonen | Bertta Kouhia | Erkki Kouhia | Virpi Peltomaa |Salme Pohjola | Maila Sipponen | Paavo Sipponen