Tuuloksen Alku Työväenyhdistys ry.

Häme-Wikistä

Yhdistyksen perustaminen

Ensimmäinen työväenyhdistyksen perustamista tarkoittava tilaisuus pidettiin Tuuloksessa kesäkuun 18. päivänä 1905 Pohjoisten kylässä. Toveri A. Riipinen Tampereelta selosti yhdistyksen perustamisen tärkeyttä. Varsinainen perustava kokous pidettiin heinäkuun 2. päivänä 1905. Perustavassa kokouksessa yhdistykseen liittyi 82 henkilöä.

"Alku" ja "Into"

Yhdistys jakautui heti alussa kahteen eri alueeseen, kaakkoiseen ja luoteiseen. Kaakkoisen alueen keskuspaikka oli Pohjoisten kylä ja luoteisen Juttilan kylä. Kaakkoisen alueen yhdistys otti nimekseen Tuuloksen "Alku" Työväenyhdistys ja luoteisen alueen yhdistys olli nimekseen "Into". Luoteisen alueen yhdistyksen toiminta loppui kuitenkin melko pian ja ainoaksi yhdistykseksi jäi "Alku" Työväenyhdistys. Jäseniä oli jakautumisen jälkeen yhdistyksessä 38.


Kokoontumistilat jäivät kuitenkin yksityisten asunnoissa ahtaiksi. 1907 ryhdyttiin toimenpiteisiin oman kokoontumispaikan hankkimiseksi. Tuuloksen työväentalo saatiin käyttöön v. 1909.