Sammalsaaren muinaisjäännökset

Häme-Wikistä

Virmailan Sammalsaaren lapinraunio sijaitsee kallioisen saaren länsikärjessä, pienen poukaman lounaispuolella, kallion päällä. Kyseinen poukama on paras rantautumispaikka koko saarella. Lapinraunio on pienehköistä kivistä kasattu, kooltaan 4 x 2,5 m, hyvin matala röykkiö. Toisessa päässä on pystyyn tuettu vähän isompi kivi. Lapinraunio on kalliopohjalla, hyvin luonnonkauniilla paikalla, röykkiön toisessa päässä kasvaa iso mänty. Sammalsaaren länsirannalla sijaitsee kummeli ja kaksi siihen liittyvää linjamerkintää. Koko saari on hyvin kallioinen ja kasvaa enimmäkseen mäntymetsää. Kummeli on koottu isoista kivenlohkareista ja se on halkaisijaltaan noin 4 ja korkeudeltaan 1,5 m oleva kartio, jonka keskusta on täytetty pienillä kivillä. Keskellä on puupaalu ja siinä heijastinlevyt. Kummelista joitakin kymmeniä metrejä pohjoiseen on kaksi kiviin tehtyä linjamerkintää, alempaan isoon kiveen on maalattu viiva ja ylempänä rinteellä olevan ison kiven lisäksi on maalattu kaksi sen päälle nostettua pientä kiveä sekä edessä oleva kivi. Kummeli esiintyy vuosina 1880-1881 tehdyssä purjehdusväyläkartassa (F.W. Selin). Kummeli on kiinteä merimerkki, jollaisia on rakennettu tärkeimpien väylien varteen jo vuosisatojen ajan. Sen avulla voidaan visuaalisesti ja karttatietojen pohjalta tunnistaa rannikon eri saaria ja muita maastokohteita. Niitä käytetään opastusmerkkeinä ja ne kuuluvat suuntamerkkien ryhmään.

Lähteet