Radiomäki

Häme-Wikistä

Radiomäki on Keski-Lahdessa Asemantaustan pohjoispuolella oleva korkea Salpausselän soraharju, jonne perustettiin 1894 Hollolan kunnan Lahden kauppalan hautausmaa. Mäkeä alettiin kutsua Hautausmaanmäeksi. Suomen sisällissodan aikana mäellä oli Lahden rykmentin kenttätykkejä, jota osallistuivat huhti-toukokuisiin osasto Brandensteinin ja kansanvaltuuskunnan välisiin taisteluihin vaurioittaen Lahden kaupungitaloa.

Kun mäelle perustettiin Lahden suuryleisradioasema, alettiin mäkeä kutsua Radiomäeksi.

Vanhan hautausmaan lisäksi Radiomäellä on mm. Lahden entinen radioasema, jonka tiloissa toimii Lahden kaupunginmuseon Radio- ja tv-museo ja OH3R-amatööriradioasema, Lahden Radioamatöörikerho Lahden vanhalla radioasemalla sekä Radiomäen urheilukenttä.

Radiomäen keskiosassa Radiomäen urheilukentän lounaispuolella sijaitsee itäisempi Lahden radiomastoista. Lahden seudun ympäristöpalveluiden Lehmusreitti-niminen luontopolku kulkee Radiomäen huipun eteläosan kautta.

Radiomäki virkistysalueena

Luonto- ja ulkoilu- ja kuntourheilupuisto

Radiomäellä on Lahden kaupungin kahden kilometrin pituisen luontopolun osa, puistomainen alue ja Vanha hautausmaa, joilla on tehty myös lintutieteellisen yhdistyksen harvinaisuushavaintoja menneinä vuosina ja joka on ollut sen yhteishavaintokohde.

Antennipuisto

Radiomäelle noustaessa autolla Radiomäenkatua pitkin, näkyy Päijät-Hämeen poliisilaitoksen kohdalla monenlaisia antenneja: kaksi kahden metrin aaltoalueen lyhyttä maatasoantennia, joissa on yksi antenninosa ylöspäin ja kolme maatasoa alaviistoon, yksi pitkä kuuden metrin aaltoalueen maatasoantenni, jossa on yksi antenninosa ylöspäin ja kolme maatasoa alaviistoon sekä matkapuhelinantenneja. Lahden itäisessä radiomastossa on sadan metrin korkeudessa Lahden Radioamatöörikerhon 70 cm:n aaltoalueen toistimen ja kahden metrin aaltoalueen toistimen antennit. Radio- ja televisiomuseon katolla on mm. suurikokoinen käänettävä jagi-antenni 20 metrin, 15 metrin sekä 10 metrin aaltoalueille sekä 30 metrin, 17 metrin ja 12 metrin WARC-aaltoalueille sekä log-periodisia jagiantenneja myös lännen suuntaan.

Radio- ja tv-museolta, Lahden radioasemalta, länteen päin on Lahden vanha radioasema. Niiden välissä on mäntyihin ripustettu vaakakehäantenni, lanka-antenni, runsaan kymmenen metrin korkeudessa. Tällä antennilla Radio- ja tv-museolla sijaitsevassa Arvi Hauvosen muistoradioasemalla OH3R voidaan vastaanottaa 80 metrin aaltoalueen ja 40 metrin aaltoalueen amatööriradiolähetyksiä ja myös lähettää. Ravintolapäivänä OH3Rää päivystää Radio- ja tv-museon aukioloaikana sen sisätiloissa Lahden Radioamatöörikerho.

Mikäli radiosää on otollinen, voi käytännössä koko Etelä-Suomen radioamatöörilähetyksiä kuunnella javallisella verkkoselaimella Viron Lihulasta Kuido Lehtmetsän verkko-ohjelmistoradiovastaanottimella http://websdr.ham.ee:8901 . Suomen yleisin keskustelutaajuus on 80 metrin aaltoalueella 3699 kHz. Mikäli radiosää on on niin hyvä, että saksalaiset amatööriradioaemat kuuluvat eteläsuomalaisten päälle monet siirtyvät 160 metrin aaltoalueelle 1843 kHz:n taajuudelle. Koska kuitenkin 160 metrin aallonpituusalue puoliaaltodipoliantennienkin edellyttävät tilaa noin 80 metriä pitkälle antennille, heikoilla radiosäällä siirrytään lyhyemmille aallonpituusaluelle, kuten 40 metrin aaltoalueelle, josta suomalaiset yleensä käyttävt 7060 kHz:n taajuutta.

Lahden radioaseman, Radio- ja tv-museon itäpuolella on Lahden vanha radioasema, jossa toimii Lahden Radioamatöörikerho. Radioaseman pohjoispuolella on teräsmasto, jonka huipulla on suuri jagiantenni pitkähköjen aallonpituuksien alueelle ja pieni jagiantenni kuuden metrin aaltolueelle.

Radiomäen pohjoisosassa on vesitornin mäki, jolla nykyään on entisen Lahden Puhelinyhdistysken, Päijät-Hämeen Puhelimen Päijät-Vision, nykyisen DNA Welhon, satelliittiantenneja, joilla vastaanotetaan Lahden seudun kaapelitelevisioon siirrettävät lähetykset.

Lahden vanhan radioaseman katolla on pohjois-etelä -suunnassa lanka-antenni, joka on mitoitukseltaan 80 metrin aaltoalueen puolen aallon dipoliantenni. Lahden vanhan radioaseman pohjoispuolella on toinen lanka-antenni, windom. Lahden läntisen radiomaston huipulla on entisen henkilöhakujärjestelmän kaukohakuantennit.

Lahden vanhan radioaseman eteläpuolella on eläinveistoksia ja myös veistos karhunmetsästäjästä, joka keihäällä yrittää kaataa vihaisen karhun.