Päijät-Hämeen maakunta

Häme-Wikistä

Päijät-Hämeen maakunta on 1993 muodostettu kunnallisen aluehallinnon yksikkö, jossa Päijät-Hämeen liitto sai Päijät-Hämeen seutukaavaliitolta lakisääteisen velvoitteen laatia Päijät-Hämeen maakuntakaavan.

Käsite Päijät-Häme on muotoutunut ajan kuluessa Itä-Hämeestä ja Etelä-Hämeestä. Kanta-Hämettä eli Hämeen maakuntaa ja Päijät-Hämeen maakuntaa on kutsuttu Etelä-Hämeeksi erotukseksi Pohjois-Hämeestä, joka on 1993 alkaen ollut Pirkanmaan maakunta.