Päijät-Häme

Häme-Wikistä

Päijät-Häme on pääosasta Itä-Hämettä 1960-luvun puolivälistä alkaen käytetty käsite. 1967 perustettiin Päijät-Hämeen seutukaavaliitto ja samoihin aikoihin Päijät-Hämeen keskussairaalapiiri, jonka tehtäviä hoitaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.

Erikoissairaanhoidossa Päijät-Hämeeseen on kuulunut keskussairaalapiirin perustamisesta alkaen Iitti, joka on ollut osa Uudenmaan lääniä, mutta joka liitettiin monen muun itähämäläisen kunnan tapaan Kymen lääniin 1947, kun Kymen lääni organisoitiin Viipurin läänin itäisen vaalipiirin alueelta suomalaiseksi lääniksi Neuvostoliitolle luovutettujen alueiden vuoksi puolittuneesta entisestä Viipurin läänistä.

Historiallisesti Hämeen lääni on jakautunut Pohjois-Hämeeseen ja Etelä-Hämeeseen. Pohjois-Hämettä on hallinnollisesti kutsuttu Pirkanmaaksi ainakin 1993 alkaen, kun perustettiin Pirkanmaan maakunta. Etelä-Hämeeseen on kuulunut eteläinen Häme, jota kutsutaan Hämeeksi tai Kanta-Hämeeksi Hämeen (maakunta)liiton perusteella ja Itä-Häme, joka on käsittänyt aikaisemminkin nykyistä Päijät-Hämettä pienemmän alueen siksi, että osia Itä-Hämeestä kuului Etelä-Savoon Mikkelin läänin perusteella..