Itä-Häme

Häme-Wikistä

Itä-Häme on alue, johon on viitattu ennen Päijänteeseen liittyvän Päijät-Häme -käsitteen muodostumista. Itä-Hämeellä on saatettu tarkoittaa Kanta-Hämeeseen kuulumattomiin Etelä-Hämeen osiin. Itä-Häme on edelleen osana nimessä (samomalehti) Itä-Häme ja Itä-Hämeen museo. Itä-Hämeeseen katsottiin kuuluvan Mikkelin läänin eteläosia, kuten Heinolan kaupungin seutu ja siitä pohjoiseen päin. Päijät-Hämeen seutukaavaliitto perustettiin 1967 ja sen seuraaja maakunta(rakennus)kaavan laatimisessa on Päijät-Hämeen liitto. Lahden kaupungissa toimineen Kujalan maatalousoppilaitoksen ensimmäinen nimi oli Itä-Hämeen teoreettispainotteinen karjatalouskoulu, joka perustettiin 1927. Käsite Päijät-Häme on vakiintunut hallinnolliseen ja viralliseen käyttöön 1960-luvun puolivälistä alkaen.

Hämeen maakunta käsittää kolmasosan entisestä Hämeen läänistä ja puolet Etelä-Hämeestä. Siihen viitataan lyhennetystä muodossa myös Hämeenä.

Nykyään yksi laajimmista Itä-Hämeen piireistä kansalaistoiminnassa on Itä-Hämeen Martat.