Myllymäki

Häme-Wikistä

Myllymäki sijaitsee Virmailan kylän itäreunassa Vuorelan tilan talouskeskuksen pohjoispuolella ja muodostaa kylän maisemaa rajaavan elementin. Entisaikaan Myllymäellä harrastettiin piirileikkejä. Silloin mäeltä oli hieno näköala pohjoiseen Tehinselälle ja etelään peltojen yli Virmailanselälle ja Käkisalmeen päin. Eräinä kesinä 1920-luvulla sinne kokoonnuttiin iltatulille miltei joka sunnuntai, ei ainoastaan vappuna, helluntaina tai juhannuksena. Myllymäessä on myös suojeltu lehmusmetsikkö. Osa alueesta on vanhaa laidunaluetta. Rinteessä on yli 50 puumaista lehmusta ja 100 pensasmaista lehmuksen tainta. Suuret lehmukset pellonreunassa ovat maisemallisesti hieno yksityiskohta kylämaisemassa. Lehtomaisella alueella kasvavat mm. taikinamarja, lehtokuusama ja tuomi. Myllymäki itsessään on arvokas kumpumoreeni. Se on 40 metriä korkea laaja-alainen moreenimuodostuma ja eteläisin osa Virmailan saaren moreenimuodostumajonoa. Myllymäki on syntynyt jääkauden lopulla jäätikön sulaessa. Sillä on selkeä kilpimäinen muoto. Sen rinteet ovat selkeät ja paikoin hyvinkin jyrkät. Moreenipeitteen paksuus on noin 15-30 metriä. Maisemallisesti Myllymäki hahmottuu ympäristöstään hyvin, koska se on suhteellisen korkea. Alueen koillisosasta avautuu hieno näkymä Päijänteelle. Ylimmän rannan taso on 145 mpy. Kokonaisuudessaan Myllymäen luonnonarvot ja historialliset arvot ovat merkittävät. Nimensä mäki on saanut sillä aikoinaan sijainneen tuulimyllyn takia.


Lähteet