Linnasaari

Häme-Wikistä

Padasjoen Virmailan Linnasaaressa sijaitsee on rautakautinen tai keskiaikainen muinaislinna. Kohde sijaitsee Päijänteessä Virmailansaaren koillispuolella olevassa Linnasaaressa. Muinaislinna sijaitsee saaren koillisniemessä olevalla kallioisella Västinginvuorella eli Linnamäellä. Vuoren rinteet ovat jyrkät. Loivimmilla kohdilla idässä on näkyvillä puolustusvarustuksista matalaa kivivallia. Selvimmät vallinjäänteet ovat vuoren korkeimman kohdan länsipuolella. Linnasaari on merkittävä muinaisjäännöskohde poikkeuksellisen komean maiseman vuoksi. Valtakunnallisesti merkittävien muinaisjäännösten joukkoon Linnasaaren muinaislinna kuuluu harvinaisen saarisijaintinsa, topografiansa ja hyvin säilyneiden varustusjäännöstensä vuoksi. Koska muinaislinnalla ei ole tehty kaivaustutkimuksia, sen tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta se liittynee Hämeen myöhäisrautakautiseen ja varhaiskeskiaikaiseen asutushistoriaan muiden muinaislinnojen tapaan. Vuonna 1985 muinaislinnan eteläpuoleisessa Västinginlahdessa tehtiin sukellustutkimuksia tuloksetta. Samassa yhteydessä vuoren lakea tutkittiin metallinilmaisimella, jolloin löytyi ilmeisesti 1800-luvulta peräisin oleva puukko. Virkistysalueen ja muinaislinnan jyrkänteen rajalla ollut vanha kuparinen muinaisjäännöskyltti on mahdollisesti hävitetty. Ylempänä, vallikiveyksessä on ollut toinen rauhoituskyltti.

Lähteet