Kymijoki

Häme-Wikistä

Kymijoki kuuluu Päijänteen vesistöalueeseen sekä Kymijoen vesistöön, joka on Suomen kolmanneksi suurin. Vedet laskevat vesistön pääjärvestä Päijänteestä Kalkkisten kanavan ja kosken kautta Ruotsalaiseen. Kymijoki virtaa alueen halki ja laajenee ennen Suomenlahteen laskemistaan Kalkkisten koskien jälkeen useaksi järvialtaaksi, joista ensimmäinen on Ruotsalainen. Kalkkinen on ensimmäisiä kyliä Kymijoen alkupään rannoilla. Rannat ovat pääosin kallioisia, jyrkkiä ja karuja. Vesistössä on lukuisia saaria, kapeita lahtia ja niemiä.

Suomen järviseudun suuret järvet olivat jääkauden jälkeisen ajan alussa osa silloista Itämeren vesiallasta, josta ne kuroutuivat erilleen maankohoamisen seurauksena. Yoldia-vaiheen aikana muodostunut korkein ranta on Asikkalan seudulla nykyisin noin 120-130 metriä mpy. Ainoastaan korkeimmat mäet olivat tällöin vedenkoskemattomia alueita. Ruotsalainen kuroutui Ancylusjärvestä itsenäiseksi järvialtaaksi noin 9 000 vuotta sitten ja järven kehitys alkoi. Päijänne kuroutui samoihin aikoihin. Tässä vaiheessa Päijänteen eteläosissa maan kohoaminen oli nopeaa ja aiheutti Päijänteen vesien virtauksen etelästä pohjoiseen. Päijänteen vedet laskivat Kalajoen kautta Pohjanlahteen. Ajan myötä Kalajoen lasku-uoma madaltui, kun maakohoaminen oli nopeampaa pohjoisessa Keski-Suomessa kuin etelässä. Vedenpinta Päijänteessä alkoi nousta, minkä seurauksena syntyi Muinais-Päijänteensuurjärvi. Sen vedenpinta oli huipussaan 8 500-6 900 vuotta sitten. Tällöin syntyi Muinais-Päijänteen korkein rantataso, joka löytyy noin 85–90 metriä mpy. Nykyinen keskivedenkorkeus on 78,3 m. Vedenpinnan nousun takia aiemmin itsenäistynyt Ruotsalainen liittyi Muinais-Päijänteeseen. Muinais-Päijänteen vedet mursivat 6 100 vuotta sitten Heinolanharjun, jolloin syntyi Jyrängönvirta. Vedet alkoivat virrata Kymijokea pitkin Suomenlahteen.

Vuonna 1899 Kymenvirran vedenkorkeus oli ennätyslukemissa. Veden korkeusmerkki on hakattuna Ristikallioon. Se oli silloisen vedenpinnan aikaan 2,5 metriä normaalia korkeammalla ja nykyistä vedenpintaa 1,5 m korkeammalla.

Lähteet