Jooseppi Sajaniemi

Häme-Wikistä

Jooseppi Aleksanteri Dahl (21.3.1872 Loppi - 10.2.1945 Mikkeli) oli Lopen Sajaniemen kylän sepän poika, joka otti itselleen kotikylänsä Sajaniemen nimen.

Sajaniemi aloitti koulutiensä Lopen ensimmäisellä kansakoululla, Heikkilän koululla. Hän valmistui ylioppilaaksi Hämeenlinnan lyseosta vuonna 1893 ja suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon, pääaineina suomen kieli ja historia, vuonna 1899. Koulutoverina hänellä oli Hämeenlinnassa mm. Larin-Kyösti, joka vietti paljon kesiään Joosepin kotona Sajaniemen Marttilassa, josta pojat tekivät pyöräretkiä pitkin Etelä-Hämettä, erään kesän kiertueella he esittivät pieniä näytelmiäkin.

Sajaniemi toimi juhlissa ja iltahuveissa viulunsoittajana, kuoronjohtajana, näyttelijänä ja puhujana. Kevätlukukauden 1896 hän opetti Lopen Salon koulussa ja pääsi vuonna 1902 Forssan Yhteiskoulun johtajaksi. Hän hän vaikutti laajasti Forssan seudun sivistys- ja seuratoimintaan ja perusti Santeri Nuortevan kanssa Forssan Sanomat ja oli sen päätoimittajana, suurlakkoviikolla 1905 toimi Forssassa lakon päätoimikunnan puheenjohtajana ja pääohjaajana; ylläpiti oppilaiden keskuudessa sekakuoroa ja viuluyhtyeitä, hänen toimestaan kerättiin museoesineitä koulun suojiin.

Vuonna 1907 Jooseppi Sajaniemi kutsuttiin Mikkelin Yhteiskoulun johtajaksi. Tämän päätoimen ohella hän toimi vuodesta 1921 Mikkelin kansalaisopiston johtajana ohjaten itsekin monia harrastuspiirejä. Hän oli lahjakas kansansivistysmies ja taitava, innoittava opettaja, Suur-Savon (myöh. Länsi-Savo) ja sen kirjapainon osakeyhtiön johtokunnan jäsen, Viikkolehti Vipusen päätoimittaja ja vuodesta 1928 Mikkelin kaupunginvaltuuston jäsen. Jooseppi Sajaniemi kuului Suur-Savon nuorisoseurojen keskusseuran johto-kuntaan, jonka toimesta perustettiin Mikkelin museo, hänet valittiin myös sen johtokuntaan.

Sajaniemellä oli sana hallussa; lehtimiehenä hän kirjoitti vuosikymmenten saatossa satoja kirjoituksia, runoja, lauluja – tunnetuimmat Lounais-Hämeen laulu ja Suur-Savon laulu. Kotiseutu Loppi säilyi mielessä rakkaana ja Heikkilän koululle hän kirjoitti monikymmensäkeisen juhlarunon koulun täyttäessä 70 vuotta.

Jooseppi Sajaniemen katu avattiin Mikkelissä vuonna 1993. Sajaniemen suvussa on runsaasti taiteellisesti lahjakkaita jälkeläisiä (musiikki, kuvaamataiteet).

Lähteet

  • Kallenautio, Jorma: Lopen historia 1. 1976
  • Sajas – sanan taitaja, 1967
  • Saloranta, T. J. M.: Katsaus Lopen kansakoululaitoksen ja Heikkilän koulun vaiheisiin Vv. 1867-1947