Huljalan Helvetti

Häme-Wikistä

Huljalan Helvetti on Hämeenkoskella jääkaudelta peräisin oleva rotko Salpausselän harjun kupeessa. Sen pohjalla virtaa kirkasvetinen puro. Alue on maisemaltaan ja maaperägeologialtaan erikoislaatuinen. Syvässä purorotkossa sijaitsee Tupalan metsälaidun, maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. Sen arvoon vaikuttavia erityistekijöitä ovat uhanalaiset lajit ojakurjenpolvi ja purosätkin, harvinainen luontotyyppi, maisemallinen arvo ja geologinen erikoisuus. Tupalan tilan kohdalla on suuria lähteitä, joista eteenpäin puro jatkuu Kumianojan nimellä. Rotkolaaksossa puron eteläpuoli on varjoista ja kuusikkoista, pohjoispuoli tasaisempaa ja valoisampaa metsälaidunta. Puronvarressa on kosteaa niittyä, jossa kasvaa runsaasti lehtomaista kasvillisuutta. Perinnebiotoopeilla ja metsälaitumilla laiduntaa maatiaskarja.


Lähteet