Hollolan Kirkonselkä

Häme-Wikistä

Hollolan Kirkoselän alue kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan, Suomen Ramsar-verkostoon, sekä Natura 2000 –verkostoon (Naturatunnus: FI0306006). Alueen kasvilajien lukumäärä on suuri, ja joukossa on monia harvinaisuuksia. Kirkonselällä ovat hyvin edustettuina sekä rehevien että karujen kasvupaikkojen kasvit. Alueen rantojen erilaisuudesta johtuen alueen kasvillisuus vaihtelee. Alueen notkea- ja hentonäkinruoho ovat Suomessa uhanalaisia vesikasveja. Vaarantuneisiin lajeihin kuuluvat muun muassa silonäkin- ja tummasiloparta. Kirkonselän linnustoon kuuluvat muun muassa: härkälintu, laulujoutsen, punasotka, ruskosuohaukka, kurki ja kaulushaikara. Eläimistöön kuuluvat viitasammakko ja saukko.

Lähteet