Forssan sähkörata

Häme-Wikistä
Forssan tehdasradalla kulkenut ns. sähköpässi. Kuva: Forssan kaupunginkirjasto.

Jokioisten rautatie jatkui Forssan asemalta asutusta kiertäen Loimijoelle, johon rautatien tontti päättyi. Siitä rata jatkui tehdasratana Forssan tehdasalueille. Forssa-yhtiö päätti radan rakentamisesta 1.3.1898 ja rata päätettiin sähköistää välittömästi.

Tehdasradan pääraide kulki Viksbergistä ensin Loimijoen yli ja sitten keskustaa sivuten kehräämölle. Ennen kehräämöä rata ohitti vanhan puuvillamakasiinin (nyk. Forssan museon rakennus). Pääraiteesta erkani sivuraiteita varastomakasiineille. Vuonna 1903 valmistui kehräämön ja kutomon puoliväliin uusi tiilinen kolmiosastoinen puuvillamakasiini. Kutomon tavoin kehräämölläkin oli useita pistoraiteita.

Rata oli toiminnassa sähköistettynä 1899-1973. Se oli maamme kolmas sähköistetty rautatie. Lopullisesti liikenne tehdasradalla päättyi lokakuussa 1982. Viimeiset vuodet liikenne oli tapahtunut vain sahan alueella ja moottoriveturivetoisena.

Lähde

Jokioisten rautatie : 100 vuotta liikenteelle avaamisesta. – Forssa, 1998.