Poltinaho

Häme-Wikistä
Versio hetkellä 12. maaliskuuta 2023 kello 16.18 – tehnyt Admin (keskustelu | muokkaukset) (Tekstin korvaus – ”<widget type="googlemap">[ \n]*<marker lat="(\d*.\d*)" lon="(\d*.\d*)">.*<\/marker>[ \n]*<\/widget>” muotoon ”{{#display_map:$1,$2}}”)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)

Poltinaho on entinen kasarmialue Hämeenlinnassa.

Ladataan karttaa...

 

Vanhan kasarmialueen rakennuksia

Poltinaho on ollut sotaväen harjoituskenttänä jo Ruotsin vallan aikana 1700-luvulla, jolloin Hämeen–Uudenmaan rakuunarykmentillä oli siellä leirinsä. 19.6.1775 kuningas Kustaa III kulki ratsain kaupungin halki Poltinaholle, jossa hän tarkasti sinne kokoontuneet rakuunarykmentin neljä komppaniaa, jotka osoittivat harjoituksissaan sellaista taitoa sekä ratsain että jalan, että Hänen Majesteettinsa kiitti miehistöä suomen kielellä.

Poltinaholla toimi 1700-luvun lopulla myös tiiliruukki, ja nimi "Poltinaho" juontunee siitä. Krimin sodan aikana vuonna 1855 sinne rakennettiin ensimmäiset sotilassairaala- ja varastorakennukset. Aluetta täydennettiin venäläisaikana 1880-luvulla ja 1910-luvulla. Poltinahon rakennuskanta on eri-ikäistä. Turuntien varren punatiilinen kasarmirakennus, rapattu asuinrakennus ja viestikorjaamo ovat vuodelta 1913, puinen soittokunnan rakennus 1880-luvulta samoin kuin puukasarmi, joka on ollut toimiupseerikerhona. Donin kasakkarykmentin hevosia varten rakennetut kaksi tiilistä tallia sijaitsevat Poltinahontien varrella. Hattelmalantien varrella oleva talli on rakennettu 1900-luvun alussa, Ahveniston puoleinen on 1850-luvulta. Kun Pikkutoria suunniteltiin, kaupungin pormestari ehdotuksesta hevosmarkkinat siirrettiin Pikkutorilta Poltinaholle vuonna 1835.

Poltinahon läheisyydessä oli punaiseksi maalattu Vanajan ja kaupungin rajalle rakennettu aita ja punaiseksi maalattu portti eli Punaportti. Siitä on saanut nimensä mm. Hotelli Punaportti, Kahvila Punaportti ja Vexi Salmen sanoittama ja Irwin Goodmanin esittämä Punaportin Blues (http://goo.gl/l2jXk).

Poltinahon lähellä on Ahveniston harjun kupeessa sijaitseva kaupungin vesilaitoksen kaksikerroksinen tiilirakennus, joka valmistui 1910, piirtäjänä ja työnjohtajana rakennusmestari Otto Tolonen. Jugendvaikutteinen laitosrakennus on säilyttänyt alkuperäiset piirteensä. Lähellä on vesilaitokseen liittynyt asuinrakennus samalta ajalta.

Itsenäisyyden aikana Poltinaho palveli suomalaisena kasarmialueena, johon oli sijoitettu useita eri yksikköjä. Venäläisten joukkojen poistuttua vuoden 1917 lopulla, jäivät alueen rakennukset tyhjiksi ja niihin sijoitettiin mm. sisällissodan punavankeja. Armeijan panssarijoukot siirtyivät alueelle 1920-luvulla. Poltinaholla koulutettiin myös viesti- ja pioneerialan sotilaita. Viime sotien aikana siellä toimi myös rintamalla haavoittuneiden hevosten sairaala. Poltinahon alue rakennuksineen siirtyi puolustusvoimien autokomppanian käyttöön 1980 -luvulla. Poltinaho palveli kasarmialueena vuoteen 2001 asti, jolloin armeija siirtyi Parolaan Panssariprikaatin alueelle.

Poltinahon asuinalue

Vuonna 2001 kaupunki osti tyhjentyneen kasarmialueen ja vuokrasi niitä varasto- ja työtilakäyttöön. Vuonna 2004 entisen miehistökasarmin huoneet vuokrattiin taiteilijoiden työtiloiksi. Nyt siellä työskentelee hämeenlinnalaisia taiteilijoita monessa kerroksessa, ja talo on nimetty Taidekasarmiksi. Entinen ruokala ja toimistorakennus on miehistörakennuksen tapaan suojeltu, ja siinä on tällä hetkellä Paperihuone ry:n grafiikanpaja ja varastotiloja. Sen naapurina on Lujabetoni Oy:n betonitehdas, jonka tontti ei kuulu uuteen Poltinahon kaava-alueeseen. 

Poltinahon historiallisesti arvokas entinen kasarmialue on muuttumassa asuntoalueeksi. Alueesta järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2005. Esitetyistä vaihtoehdoista palkintolautakunta valitsi yleisen arkkitehtuurikilpailun
voittajaksi kilpailuehdotuksen ”Kruunut”. Ehdotuksessa korttelit ovat kehämäisiä ja tiiviitä. Vanha rakennuskanta jää pääosin uuden korttelirakenteen sisälle, ja vuosikymmenten aikana alueelle muodostunut puistomaisuus säilyy. Kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta on laadittu yleissuunnitelma, jonka mukaan entisen kasarmin rakennuksia, puistomaista ympäristöä ja historiaa hyödyntämällä rakennetaan kaupunkimainen Poltinahon asuinalue. Poltinaho toimii EU-hankkeen pilottikohteena, jossa pyritään kehittämään ja toteuttamaan uusia asumismalleja erityisesti kaupunkimaisessa pientalorakentamisessa. Jäljellä olevat rakennukset on pääsääntöisesti tarkoitus säilyttää ja muuttaa asuinkäyttöön, ja alueelta myydään pientalotontteja. 

Uutta ja vanhaa

Poltinahon kasarmialueelle Turuntien eteläpuolelle on vuonna 2010 aloitettu rakentaa Hämeenlinnan Oikeus- ja Poliisitaloa. Alueen pinta-ala on noin 0.85 ha. Kaavaehdotukseen kuuluu lähivirkistysalue, joka on osa nykyistä palloilukentän aluetta. Se voi säilyä nykyisessä käyttötarkoituksessaan esimerkiksi läheisen Ahveniston koulun käytössä. Museoviraston Hämeen ympäristökeskuksen päätöksen mukaan vanhempi, 1850-luvulla rakennettu tallirakennus on suojeltava. Purettavasta tallista tulisi säästää rakennusmateriaalia esimerkiksi käytettäväksi vastaavan ikäisten rakennusten korjaustöissä. Tallirakennuksen ympäristö on suunniteltava siten, että rakennus liittyisi luontevasti muuhun ympäristöön.

Krimin sodan aikainen, Museoviraston suojelema sairaalaparakki oli vielä vuonna 2011 jäljellä. Se oli pitkä hirsinen yksikerroksinen rakennus. Se on purettu, ja nyt paikalle rakennetaan Suomen suurin hirsinen rivitalo, jonka koko ja ulkoasu noudattaa vanhan historiallisen sairaalarakennuksen ulkomuotoa. Kohdetta Lasaretinkadulle rakennuttaa ja markkinoi AH-Laatuasunnot Oy, ja rakennuksen lamellihirsisen rungon on valmistanut Vuokatti Hirsitalot Oy. Talon pituus on n.100 metriä.

Entisen toimiupseeritalon tilalla, Poltinahontien ja uuden Rakuunatien kulmauksessa on lähikauppa Sale. Rakuunatien toisella puolella on puolipyöreä vanhusten ja vammaisten asuintalo. Taidekasarmin naapuriksi Kruununkadulle on noussut uusi Jaarlin päiväkoti. Alueelle rakennetaan yhdeksän passiivihirsiomakotitaloa.

Lähteet

Rakennettu Häme. Hämeen Liitto. Hämeenlinna 2003. ISBN 951-682-717-9

http://goo.gl/rJME7

http://www.taidekasarmi.com/

http://goo.gl/gJ194

http://goo.gl/DRwCV

http://goo.gl/WZPTf