WGS84

Häme-Wikistä

WGS84 on karttakoordinaatistojärjestelmä, johon perustuu maanmittauslaitoksen nykyinen Suomen peruskartaston koordinaattijärjestelmä, josta suomalaisessa muodossa käytetään virallisesti nimitystä ETRS89 - maantietieteellinen koordinaatisto. Sen avulla voidaan määritellä paikat siten, että ne löytyvät satelliittipaikantimella tai älypuhelimella, jossa on satelliittipaikantimen anturi tai jossa on Bluetooth-yhteys satelliittipaikantimen anturiin.

Maantieteellisessä koordinaatistossa on kolme esitystapaa, joista virallinen Yhdysvaltain asevoimista, Pohjois-Atlantin liitosta ja Suomen puolustusvoimien sekä Suomen poliisin kautta on muoto, jossa esitetään päinvastoin kuin aikaisemmassa suomalaisessa käytännössä ensin pituuspiiri ja sitten leveyspiiri sekä asteet, asteminuutit ja astesekunnit esitettynä siten, että astesekunnit esitetään asteminuuttien desimaaleina.

Näin ollen esimerkiksi Lammin keskiaikaisen harmaakivikirkon koordinaatti olisi paikassa E 25° 0.796', N 61° 4.807'. Kuitenkin siviilikäytössä monissa paikantimissa on periaatteena edelleen esittää paikka siten, että leveyspiirit ilmoitetaan ennen pituuspiirejä, jolloin paikka esitetään muodossa N 61° 4.807', E 25° 0.796'. Perinteinen tapa ilmoittaa paikka olisi ilmoittaaa astesekunnitkin erilleen asteminuuttien tapaan: N 61°4' 48.395 , E 25° 0' 47.759 , jolloin desimaalit ovat astesekuntien, eivät asteminuuttien, osia.

Monissa pääasiassa pöytä- ja sylitietokoneilla käytettävissä karttasovelluksissa, jossa ei käytetä aktiivisesti karttojen tapaan paikallisesti vain asteminuutteja ja astesekunteja, käytetään esitystapaa, jossa ei ole erikseen astemisekunteja eikä asteminuuttejakaan, vaan ainoastaan asteita ja sen desimaaleja. Tällä esitystavalla on helpointa kopioida esimerkiksi Häme-Wikin artikkelista paikkatieto ja sijoittaa se johonkin karttapalveluun, esimerkiksi Google Maps:iin. Näin ollen edellä mainittu paikka voisi lyhimmillään olla ilmoitettuna muodossa 61.0801096,25.01326641 , jossa desimaalierote luvussa on anglo-amerikkalaiseen tapaan desimaalipiste ja leveysasteet sekä pituusasteet erotetaan toisistaan vastaavasti käyttämällä pistettä.

Suomen virallinen maanmittauslaitoksen peruskartasto vapautettiin valtion lisenssimaksuista maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen päätöksellä 2012 maanmittauslaitoksen avoimen datan periaatteen mukaisesti 1. toukokuuta 2013. Koordinaatit samoin kuin enintään kuukauden vanhat kiintiestörajat ja kiinteistörekisteritunnukset saa maksutta maanmittauslaitoksen karttapalvelusta Kansalaisen Karttapaikka http://kansalaisen.karttapaikka.fi . Vaikka tiedosta ei peritä lisenssimaksuja, silti lisenssin ehtoja tulee noudattaa ja viitata lähteeseen.