Vanajaveden sairaala

Häme-Wikistä
Kuva: Tiina Kaila
Edustalla sairaalan vanhempia rakennuksia. Kuva: Maija Jauhola

Vanajaveden sairaala sijaitsee Keinusaaressa (Viipurintie 1-3). Sairaalassa toimii pääterveysasema. Samassa rakennuksessa toimivat myös Kaurialan, Keskustan ja Vanajaveden terveysasemat.

Ladataan karttaa...

Historia

Hämeenlinnan ensimmäinen lääninsairaala eli vanha lasaretti sijaitsi Kaurialassa vanhan hautausmaan vierellä, nykyisen Turuntien varrella. Sairaalassa oli ensin vain neljä sairaansijaa, mutta myöhemmin rakennusta laajennettiin. Lasaretissa ei hoidettu yli 50-vuotiaita eikä alle 5-vuotiaita. Potilaat olivat lähinnä kuppatautisia. Lasaretti ei täyttänyt hygieniavaatimuksia, ja oli lopulta hyvin huonokuntoinen lahoine lattioineen. Lasaretti siirrettiin Keinusaareen 1840-luvulla.

Ensimmäinen lääninsairaala aloitti toimintansa Turussa vuonna 1759 ja seuraavat perustettiin läänien pääkaupunkeihin Vaasaan, Hämeenlinnaan, Ouluun ja Kuopioon sekä Heinolan maaherranresidenssiin. Hämeenlinnan lääninsairaalaa ryhdyttiin suunnittelemaan vuonna 1839. Intendentinkonttorissa C.L. Engelin laadittu suunnitelma toteutettiin vuosina 1840-1844. Hämeenlinnan lääninsairaala on lähes identtinen hieman aiemmin rakennetun Mikkelin lääninsairaalan kanssa.

Lääninsairaalan sivurakennukset korotettiin 1880-luvulla kaksikerroksisiksi. Päärakennusta laajennettiin arkkitehti Yrjö Sadeniemen suunnitelman mukaan vuonna 1929. Vuonna 1962 sairaalaa laajennettiin edelleen arkkitehti Kauko Kokon suunnitelman mukaan. Muutoksista huolimatta sairaalan Viipurintien puolelle näkyvät rakennukset vastaavat yhä pääpiirteissään Engelin alkuperäistä suunnitelmaa.


Lähteitä

Rakennettu Häme. Hämeen Liitto. Hämeenlinna 2003. ISBN 951-682-717-9