Vahteriston luonnonsuojelualue

Häme-Wikistä

Vahteriston luonnonsuojelualue on Riihimäen ensimmäinen luonnonsuojelualue, ja se perustettiin Hämeen ympäristökeskuksen rauhoituspäätöksellä 26.5.2008. Alueen suojelu todettiin tarpeelliseksi luonnon monimuotoisuuden kannalta. Alue esiteltiin yleisölle syksyllä 2008. Vahteriston luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 121 hehtaaria, ja se sijaitsee Riihimäen itäpuolella rajautuen Hausjärven kuntaan. Luonnonsuojelualue kattaa valtaosan Vahteristonmäestä sekä Hatlamminmäen länsipuolen ja itäreunan.

Vahteriston luontotyyppi vaihtelee tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaisten korpimetsien välillä. Alueeseen sisältyy hakattujakin metsää. Erityisen arvokkaita ovat Huhtionmäen lähteikkö sekä Vahteristonmäen korpinotko. Vahteristolla kulkee useita vaellus-ja latureittejä. Vanha ulkoilureitti on jo saanut jatkokseen suon kautta kulkevan leveän latupohjan. Vahteriston alueelle suunniteltu luontopolku tulee olemaan Riihimäen kuudes luontopolku. Alueen läpi kulkee useita vaellus-ja latureittejä. Vanha ulkoilureitti on jo saanut jatkokseen suon kautta kulkevan leveän latupohjan. 


  http://www.hyrinet.fi/Hyrinet/Vapaa-aika/Luonto--virkistysalueet/Vahteristo/

Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.