Tuittula

Häme-Wikistä

Tuittula on kylä Hauholla. Kylässä on ollut asutusta jo rautakaudella, ja se on vanhaa kulttuurimaisemaa..

Ladataan karttaa...


Rautakautiseen asutukseen viittaavat Junnilan ja Vähä-Heikkilän tiloilta löydetyt uhrikivet. Keskiajalta peräisin oleva kylätontti on autioitunut. Kylän nimistöstössä on vanhoja piirteitä, kuten Sotahevosenniitty ja Raippausvainio. Tiiviisti rakennettua 1600-luvulla asutettua kyläkeskusta ympäröivät laajat viljelysmaat. Vanhaa rakennuskantaa edustavat mm. Mässin ja Ylöstalon tiloilla, ja tienhaarassa sijaitseva Mäkelä on tyypillinen 1900-luvun alun kyläkaupparakennus.

Kylällä toimii Tuittulan kyläyhdistys

Lähteet

Rakennettu Häme. Hämeen liitto, Karisto Oy, Hämeenlinna 2003. ISBN 951-682-717-9