Peruseditorin käyttöohje

Häme-Wikistä

Peruseditorin käyttö vaatii wikikoodin osaamista. Lisäohjeita Häme-Wikiin kirjoittamisesta ja sisällön muokkaamisesta löydät Ohje-sivulta.

Sivujen muokkaaminen

Häme-Wikin sisältö kehittyy paremmaksi, kun aktiiviset lukijat tekevät muutoksia, korjaavat kielioppivirheitä ja virheellisiä tietoja, täydentävät ja päivittävät artikkeleita. Laajat sisältömuutokset voi perustella sivun "keskustelu"-välilehdellä.

Tekstiä voi muokata sivun ylälaidan "muokkaa"-välilehdellä. Ulkoasua ei tarvitse muotoilla, jos tarkistaa tekstin oikeinkirjoitusta tai tekee muuta kielenhuoltoa. Alalaidan Yhteenveto-laatikossa voi kuvata tehtyjä muutoksia. "Esikatsele"-toiminnolla voi tarkistaa, miltä muutettu teksti näyttää. Muutokset täytyy lopuksi tallentaa "Tallenna sivu" -painikkeella.

Otsikot ja sisällysluettelo

Pitkissä artikkeleissa väliotsikot helpottavat lukemista. Jos sivulla on yli kolme väliotsikkoa, ohjelma tekee sivulle automaattisesti sisällysluettelon.

Peruseditorissa väliotsikot merkitään molemmin puolin otsikkoa yhtä monella "="-merkeillä: esim. == Väliotsikko ==. Jos otsikossa on käytetty vain yksi "="-merkki, otsikon alle tulee vaakaviiva. Otsikko on sitä pienempi, mitä enemmän "="-merkkejä on käytetty.

Lähdeluettelo

Jos artikkelin lähteet on tiedossa, ne on hyvä merkitä artikkelin loppuun. Peruseditorissa käytetään "*"-merkkiä jokaisen lähteen edessä, jotta niistä muodostuu lista. Lähteiden käytöstä ja tekijänoikeuksista on lisää tietoja Tekijänoikeudet-sivulla.

Ulkoasun muotoilu

Tekstin muokkaus-välilehden ylälaidassa on kursivointi- ja lihavointi-toiminnot. Maalaa ensin teksti, jota haluat muokata ja valikoi toiminto sen jälkeen.

Wikin sivujen linkittäminen keskenään

Wikissä sivut muodostavat linkkiverkoston. Peruseditorissa on huomioitava linkkisanan perusmuoto. Jos linkki ei ole perusmuodossa, kirjoita sanan eteen sivun oikea nimi ja erota se linkkisanasta "|"-merkillä esim. Tässä olisi linkki [[August Fellman | August Fellmanin ]] sivuille.

Luokat

Artikkeleihin on hyvä lisätä luokkia. Ne helpottavat tiedon löytymistä. Peruseditorissa luokka lisätään kirjoittamalla muokkaustilassa sivun loppuun [[Luokka:Luokan nimi]], jolloin "Luokan nimi" korvataan halutulla aihealueella. Sivulla Toiminnot:Luokat on lueteltu kaikki luokat. Sivun voi sijoittaa useampaan luokkaan.

Uusien luokkien lisääminen Aihealueet-listaan

Käyttäjät voivat tehdä myös uusia luokkia. Uusi luokka tehdään "Kirjoita uusi artikkeli" -toiminnon kautta. Aihealueen nimen eteen kirjoitetaan "Luokka:" esim. Luokka:Muusikoita. Uusi aihealue lisätään toisen aihealueen alle samoin kuin aihealue lisätään sivulle.

Tynkä-merkintä

Tynkä-merkintä tarkoittaa keskeneräistä sivua.

Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.

Peruseditorissa Tynkä-merkintä tehdään lisäämällä sivun loppuun {{Tynkä}}

Lisäohjeita

Kuvan, äänen ja GoogleMaps-karttojen lisäämiseen on erillinen ohje: Kuvan lisäys. Lisää käyttöohjeita löytyy myös Mediawikin käyttöohjeista (avautuu uuteen välilehteen).