Pertti Torstila

Häme-Wikistä

Pitkän uran Ulkoministeriössä tehnyt Pertti Torstila kirjoitti ylioppilaaksi Hämeenlinnan lyseosta vuonna 1965. Vuonna 1970 hän valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi (nyk. maisteri) Helsingin yliopistosta. Jatko-opintoja hän suoritti myöhemmin Ranskassa vuosina 1980–1981 opiskellen Ranskan Kansallisessa hallintokoulussa (ENA).

Torstila on Budapestin yliopiston kunniatohtori sekä Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja. Nykyään hän viljelee viiniä tilallaan Etelä-Unkarissa.

Työura alkoi jo ennen yliopisto-opintoja, kun hän oli Kyproksella vuonna 1966-67 YK:n UNFICYP-rauhanturvaoperaation Suomen pataljoonan tiedustelujoukkueenjohtaja.

Valmistuttuaan yliopistosta vuonna 1970 Torstila oli ensin avustajan tehtävissä ulkoasiainministeriön palveluksessa, sitten vuosina 1972–1973 hän valmisteli virkamiehenä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssia (Etyk).

Tämän jälkeen alkoi diplomaatin ura, kun hän oli ensin vuosina 1973–1976 lähetystösihteerinä Pariisin suurlähetystössä ja vuosina 1976–1978 Budapestin suurlähetystössä. Sitten Torstila tuli takaisin Suomeen vuosiksi 1979–1980, jolloin hän oli ulkoasiainministeriön poliittisen osaston ulkoasiainsihteeri. Vuosina 1981-1984 hän palasi takaisin Pariisin, nyt lähetystöneuvoksena.

Vuosina 1984–1988 Torstila oli ulkoministeriön poliittisen osaston aseidenriisunnan ja turvallisuuspolitiikan toimiston päällikkö ja seuraavan vuoden ensin 1989 poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö ja myöhemmin vuoteen 1992 asti Suomen Etyk-suurlähettiläs Wienissä.

Unkariin Torstila palasi vuonna 1992 ja oli siellä suurlähettiläänä vuoteen 1996, ollen välillä Kroatiassakin. Vuosina 1996–2000 hän oli ulkoasiainministeriön poliittisen osaston päällikkö ja sen jälkeen vuosina 2000-2002 alivaltiosihteeri.

Diplomaatin ura jatkui vuosina 2002–2006, kun hän oli Suomen suurlähettiläänä Tukholmassa ennen siirtymistään ulkoasiainministeriön valtiosihteeriksi toukokuussa 2006 eläkkeelle jäämiseensä asti vuonna 2014.

Komennus Budapestiin (2022)

Pertti Torstilan muistelmateoksesta on tullut bestseller, eikä vähiten siitä syystä, että siinä käydään läpi niin Suomen kuin Itä-Euroopan maiden lähihistoriaa. Yksi mielenkiintoisimmista kohdista liittyy vaiheeseen, jossa Varsovan liitto lakkautettiin vuonna 1991. Samaan aikaan olisi ollut johdonmukaista lakkauttaa myös Nato, mitä ei koskaan tapahtunut. USA ja Euroopan maat eivät halunneet sitä, mistä mm. nykyinen Ukrainan kriisi on suoraa seurausta.

"Tsekkoslovakin presidentti (kirjailija) Vaclav Havel ehdotti keväällä 1991 Varsovan liiton ja Naton samanaikaista purkamista, mutta ehdotus sai tukea vain Neuvostoliitosta (Venäjältä)."

Teoksia

Kansainvälisestä armeijasta vapaaehtoisiin valmiusjoukkoihin : kysymys kansainvälisestä sotilaallisesta voimasta ja toiminnasta Kansainliitossa ja Yhdistyneissä Kansakunnissa. Helsingin yliopisto, poliittinen historia. Pro gradu -tutkielma. 1970

Komennus Budapestiin. 2022

Lähteitä

Pertti Torstila. Siltala ([1])

Pertti Torstila. Wikipedia ([2])

Pertti Torstila. RedNet ([3])

Suurlähettiläs ja Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila on Vuoden yhteiskuntatieteilijä. Ulkoministeriö / Uutiset 13.11.2015 ([4])

Isänmaan airuet : suomalaista diplomatiaa viidellä vuosikymmenellä : suurlähettiläs Pertti Torstila 70 vuotta / Toimittaneet Kimmo Pulkkinen, Hannu Mäntyvaara ja Risto Veltheim ISBN 978-951-37-6781-5

Teppo Tiilikainen. Tehtävä Unkarissa. Suomen Kuvalehti 3.2.2022 ([5])

Arno Juutilainen. Kommunistileirin iloisin parakki vetäytyy nyt nationalismiin – Hämeenlinnassa kasvaneen Pertti Torstilan kirja avartaa ajattelua Unkarista. Hämeen Sanomat 8.2. 2022 ([6])

Pekka Harttila. Ranskassa ja Unkarissa vaikuttanut Pertti Torstila kirjoitti yhden parhaista diplomaattimuistelmista. Satakunnan Kansa /Kirja-arvio 14.2.2022 ([7])

Jukka Ahtela. ”Itäblokin iloisin parakki” – Komennus Budapestiin vie suurlähettiläs Pertti Torstilan johdolla aikamatkalle Unkariin. Kulttuuritoimitus.fi 21.2.2022 ([8])