Patastenmäen koulu (montessorikoulu)

Häme-Wikistä

Patastenmäen montessorikoulu on opettanut alakouluikäisiä lapsia vuosituhannen vaihteesta lähtien Riihimäellä. Koulu esittelee itsensä "puiseksi kyläkouluksi kaupungin keskellä, jossa suositaan lapsen omaa aktiivista roolia oppimisessa". Suomessa oli vuonna 2021 yhdeksän montessorikoulua yhdeksällä paikkakunnalla.

Keväällä 2021 asemansa vakiinnuttaneen koulun toiminta on uhattuna, sillä koulu siirretään kaupungin toiselle laidalle Lasitehtaan kouluun. Riihimäen kaupunki ei ole lakkauttamassa koulua, mutta koulun jatkamiselle on asetettu kaksi ehtoa. Syksyllä aloittavassa ryhmässä on oltava vähintään 40 oppilasta ja sille on oltava pätevä montessoriopettaja. Koulun kohtalo ratkeaa kevään aikana.

Miten eroaa muista kouluista?

Näkyvin ero tavallisen alakoulun ja montessorikoulun välillä on ehkä siinä, että ikäluokkien mukaisia koululuokkia ei ole vaan eri-ikäiset lapset ovat samassa ryhmässä.

Montessoripedagogiikka on ns. vaihtoehtopedagogiikkaa, joka on kokemustensa kautta vaikuttanut siihen, millaiseksi ihan tavallinen kouluopetus on muokkautunut Suomessa. Esimerkiksi uusien Opetussuunnitelmien ilmiöoppiminen ja yksilölliset oppimispolut ovat olleet tässä pedagogiikassa vuosikymmeniä. Moniin vaihtoehtopedagogiikkoihin kuuluva tekemällä oppiminen (learning by doing) kuuluu myös monstessoripedagogiikkaan.

Lähteitä

Björksten, Christel. Montessori-menetelmä 1980-luvulla. Weilin + göös. 1982 ISBN 951-35-2666-6

Härkönen, Ulla. Pienten lasten työkasvatus. Kirjayhtymä. 1988 ISBN 951-26-3173-3

Lapsesta käsin : kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Toim. Jarno Paalasmaa. Ps-kustannus. 2011. Opetus 2000 ISBN 978-952-451-515-3

Leinonen, Liisa. Yksi Suomen harvoista montessoriopetusta tarjoavista kouluista Riihimäellä uhkaa loppua. Yle Uutiset 3.3.2021 ([1])

Montessori, Maria. Lapsen salaisuus. WSOY. 1983. 6. painos. ISBN 951-0-11587-8

Montessoripedagogiikka. Wikipedia ([2])

Montessoripedagogiikka pähkinänkuoressa. Riihimäen montessoripäiväkoti ([3])

Montessoripäiväkodit ja koulut. Suomen Montessoriliitto (SML) ([4])

Patastenmäen Puukoulu. Riihimaki.fi (alakoulut) ([5])

Riihimäen montessoriyhdistys ry. Facebook ([6])

Wilander, Susan. Montessoripedagogiikka : oppimisen iloa. Suomen Montessoriliitto ry. 2018 ISBN 978-952-94-0724-8