OTK:n jakelukeskus

Häme-Wikistä

OTK:n jakelukeskus toimi Kantolassa myllyn ja keksitehtaan vieressä. Nykyisin rakennus tunnetaan kirpputoristaan.

Aluevarastot

Osuustukkukauppa OTK suunnitteli jo 1940 luvulla ns. rautavarastoa Hämeenlinnaan. Suunnitelmat viivästyivät ja muuttuivat vuosien mittaan. Viisikymmenluvulla kehitettiin uutta aluevarasto järjestelmää, johon kuuluivat rautakauppatavaroiden lisäksi myös elintarvikkeet. Tavoitteena oli helpottaa ja yksinkertaistaa tavaroiden toimittamista Osuustukkukaupalta paikallisille osuusliikkeille. Aluevarasto korvasi paikallisten osuusliikkeiden omat keskusvarastot ja OTK:n piirivarastot, jolloin yksi varastointikäsittely saatiin kokonaan poistettua. Isoissa varastoissa tavaroita voitiin käsitellä koneellisesti. Mallia haettiin Ruotsin keskusosuusliikkeen Kooperativa Förbundetin järjestelmästä. Ensimmäinen aluevarastoista perustettiin Hämeenlinnaan ja se valmistui vuonna 1958. Asiakkaaksi tulivat seitsemän osuusliikettä Etelä-Hämeestä, joilla oli yhteensä 137 elintarvikemyymälää ja 44 muuta toimipistettä. Useampia osuusliikkeitä palvelevan aluevaaston avulla saatiin tuotteiden kiertonopeutta nostettua. Ensimmäisen toimivuoden aikana varastoon kuului noin 1400 artikkelia ja liikevaihto oli 7,9 miljoonaa markkaa (vuoden 73 rahassa).

Varastokekus

Vuoden 1960 alussa aluevarastojen nimet muutettiin varastokeskuksiksi. Hämeenlinnan lisäksi varastoja toimi myös Seinäjoella ja Iisalmessa. Tämän jälkeen kehitys hidastui ja seuraava varasto perustettiin vasta 1966 Tampereelle. Tämän johdosta Hämeenlinnan jakelualueesta siirrettiin osia Tampereen piiriin. Hämeenlinnan jakoaluetta laajennettiin Hyvinkään ja Järvenpään suuntiin. Hämeenlinna jakelukeskusta laajennettiin vuonna 1968. Kuljetusyhteyksien nopeutuessa muutettiin suunnitelmaa varastokeskusverkosta. Hämeenlinnan toimipistettä suunniteltiin lopettettavaksi ja alueen jakamista Helsingin ja Tampereen piirien kesken. Uusien varastokeskusten rakentamisen hitauden johdosta Hämeenlinnan keskus säilyi. 

Muutoksia

Vuonna 1973 artikkelien määrä nousi jo neljään tuhanteen ja liikevaihto 45,9 miljoonaan. Raskaat rautatarvikkeet ja väkirehuseokset siirrettiin muihin jakelukanaviin. Henkilökunnan määrä kohosi 76 henkilöön. OTK:n suurfuusion myötä jakelukeskus siirtyi EKA yhtymälle. EKA:n kaaduttua Hämeenlinnan jakelukeskus jäi pois käytöstä. Johtajina on toiminut Jukka Aaltonen ja Teppo Mustonen. 

Tietolähteet

Kallenautio Jorma: EKA SUOMESSA, ISBN 951-30-9942-3
Tainio Tauno: OTK 1917-1967

Suonoja Kyösti: KULUTTAJAT RAKENTAVAT 3
E-lehti 4/73

https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=650E10C28AC23526&resid=650E10C28AC23526!191&app=WordPdf