Muurila

Häme-Wikistä
Ladataan karttaa...

Muurila on kylä Rengossa. Maanmittari A. Westermarckin v. 1748 laatimassa kartassa Muurilaan on merkitty Pietilöiden (2), Mattilan, Paavolan, Laurilan, Uotilan (Otila) ja Anttilan tilat. Muurilan asutuskeskus sijaitsi Kirkkojärven kaakkoispäässä. Isojakoa edeltäneelle ajalle tyypillisesti Muurilan seitsemän taloa sijaitsivat ryhmässä ainoastaan kylänraittien halkoessa tonttimaita.

Muurilan talojen pihat olivat 1700-luvun loppupuolella pääasiassa neliömäisen umpipihan tyyppisiä. Päärakennukset, talous- ja ulkorakennukset sijaitsivat toisiinsa nähden neliömäisessä kuviossa.
Hämeen Härkätie sivuutti Muurilan kylän sen pohjois- ja länsipuolelta. Muurilasta lähtenyt yhdystien liitti kylän Härkätiehen. Härkätien kautta Muurilasta oli yhteys Kuittilan kylään. Itäinen kylätie yhdisti puolestaan Muurilan ja Uudenkylän.

Lähde: Markus Hiekkanen: Rengon historia. Rengon kunta ja seurakunta. Gummerus 1993. Isbn 951–96943-0-7