Luokka:Muistot jakoon

Häme-Wikistä

Muistot jakoon -hankkeessa vuonna 2016 kerättiin talteen kotiseutumuistoja valokuvien ja tarinoiden muodossa. Aineisto on jaoteltu alueen mukaisiin alaluokkiin. Aineiston tallentaminen Häme-Wikiin on edelleen kesken, uusia artikkeleita julkaistaan sitä mukaa, kun tiedostot saadaan käsiteltyä.