Kytö

Häme-Wikistä

Kytö on mukava omakotialue Tammelan kirkonkylän kupeessa. Kytö on yksi Tammelan Pyhäjärven rannalla olevista kylistä.

Ladataan karttaa...

Kauniit maisemat Pyhäjärvelle, lähellä olevat palvelut kirkonkylässä ja Forssassa, ovat tehneet alueesta suositun ja uusia omakotitaloja nousee kunnan kaavoittamalle alueelle tasaisesti. Palvelut ja luonto ovat molemmat lähellä.

Kirstilä-Kydön alue on osa Tammelan kylähanketta. Tammelassa järjestettiin kesällä 2010 valtakunnalliset "Kylä kelpaa" kyläasumisen messut. Messut olivat osa laajempaa Tammelan kylien yhteistä hanketta ”Toimivat kylät – menestyvä kunta”. Hanke jakautui kahteen osaan, jonka ensimmäisessä osassa laadittiin kaikille Tammelan kylille uudet kyläsuunnitelmat sekä yhteinen kyläohjelma. Tavoitteena oli saada kunnan asukkaat sekä päättäjät toimimaan yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Myös yhteishengen luominen kylien uusien ja vanhojen asukkaiden sekä kesäasukkaiden keskuudessa oli tärkeää koko Tammelan hyväksi. Hankkeen toisen osan tavoitteena oli kehittää kylien palveluja, ympäristöä ja tonttitarjontaa.