Kunnallisvaalien tuloslaskenta 1968

Häme-Wikistä

Kunnallisvaalien tuloksen laskenta. 1968

Laatinut Pentti Kopperi

Osastopäällikkö Harri Havia kutsui minut puheilleen. Hän oli kaupunginvaltuuston jäsen. Hän antoi määräyksen, että minun pitää tehdä ohjelma, jolla voidaan suorittaa kunnallisvaalien tuloslaskenta. Helsingissä, Tampereella sekä Turussa tehdään samanlaiset ohjelmat. Ota yhteyttä heihin ja tee ohjelma saman systeemin mukaan.

En tehnyt kuitenkaan niin, vaan aloin tutkia miten ne käsisysteemillä lasketan. Otin kolmen edellisten vaalien tulokset ja tutkin niitä. Sain selville miten suhteellinen äänimäärä laskettiin. Verratessani äänestysalueita keskenään, huomasin, että yhden vaalipiirin äänestystulos vastasi lähes täydellisesti lopullista tulosta.

Laadin ohjeet, miten äänestyspaikan on toimitettava annetut äänestyksen yhteenvedot Upon laskentakeskukseen. Annetut äänet piti kirjoittaa ehdokkaittain lomakkeelle. Hiilipaperi piti olla välissä. Päällimmäinen piti toimittaa laskentakeskukseen ja jäljennös keskusvaalilautakuntaan. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan nimi oli muistini mukaan Pulkki. Hän muutti myöhemmin Lahdesta Kotkaan.

Upon laskentakeskuksen henkilöt olivat keskusvaalilautakunnan alaisia. Porttivahdille toimitettiin nimiluettelo, josta kävi selville, ketkä saivat tulla laskentakeskukseen. Upo – Askon toimitusjohtajalla – vuorineuvos Arvi Tammivuorellakaan - ei ollut asiaa laskentakeskukseen.

Kenraaliharjoitus pidettiin kolme päivää enne vaaleja. Kaikki meni kuitenkin päin honkia. Koneet eivät toimineet. Paikalla oli kaupunginjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Upon hallintojohtaja. Poistuessaan he olivat sitä mieltä, ettei tästä mitään tule. He olivat kuitenkin väärässä. Huono kenraali ennakoi, että tosipaikan tullen kaikki pelaa mainiosti.

Olin ohjelmiston testannut niin monta kertaa, että olin varma ajon onnistumisesta. IBM:n huoltomiehiä oli varmuuden vuoksi paikalla kolme. Heitä ei kuitenkaan koko aikana tarvittu. Tuloslaskentaan osallistui kaiken kaikkiaan 50 henkilöä.

Minä en sunnuntai-iltana ollut Upon palveluksessa. Olin keskusvaalilautakunnan jäsen. Kaikki meni todella hienosti. Käytin löytämäni äänestysalueen tulosta ennustuksena ja se perusteella toimitettiin Lahden radioon luettelo valituista henkilöistä.

Ainoastaan yksi väärä nimi ilmoitettiin. Se johtui, siitä ettei yksi äänestysalue toiminut ohjeiden mukaisesti. Se lähetti kopion eikä alkuperäistä. Ehdokas oli saanut kolme ääntä. Hiilipaperi oli kuitenkin liikkunut ja lomakkeessa oli ehdokkaalle tullut merkityksi ääni 32 ääntä. Radiossa tulokset luettiin 21.50.

Kymmenen jälkeen kaupunkilaiset alkoivat soitella Lahden radioon. He kyselivät, miksei Lahden tuloksia kerrota? Radiosta sanottiin, että ne luettiin jo ennen kymmentä. Varsinainen radion tulospalvelu alkoi 22.10. Helsinki, Tampere ja Turku epäonnistuivat. Lahti oli ainoa paikka, jossa systeemi pelasi.

Kyllä minua kiitettiin jääräpäisyydestäni, kun luotien itseeni enkä saanut väärää informaatiota muista kaupungeista. Neljä vuoden kuluttua oli uudet vaalit. Minulle tarjottiin taas sen hoitamista, mutta kieltäydyin. Olen kerran sen tehnyt onnistuneesti. Tehköön sen nyt joku muu. Ohjelmat ovat Upolla!

Silloin en ollut enää Upolla töissä, joten minua ei voitu määrätä työn tekijäksi. Täytyy myöntää, että paine oli varsin kova. En ollut kiinnostunut joutumaan uudelleen sen paineen valtaan. Minkäänlaista rahallista korvausta en työtäni saanut.

Näin se ohjelman tekijän muistin mukaan meni!