Kuhalan kotitarvemylly

Häme-Wikistä
Kuhalan mylly ja myllärin tupa. Kuva: Forssan kaupunki

Loimijoessa sijaitsevan Kuhalankosken varrella oli myllyjä jo ainakin vuonna 1586. Vuoden 1631 myllytulliluettelossa Kuhalan myllykin jo mainitaan. 1700-luvun jälkipuoliskolla Kuhalan myllyä omistivat Kuhalan kylän Mattilan, Yliskylän, Reunan (Räynyn) ja Tölön talot sekä Haudankorvan Jaakolan rälssitila.

Vuosikymmenten aikana myllyjen paikat ja lukumääräkin vaihteli. Kuhalankoskea myös perattiin useaan otteeseen. Vuoden 1841 myllytulliluettelon mukaan Kuhalankosken kotitarvemyllyssä myllytysosuus oli Haudankorvan kylän Kossilan, Mikkolan ja Wiksbergin taloilla, Kuuston kylän Mänttärin, Lanan, Äijälän, Salkon ja Klemelän (kappalaisen virkatalo) taloilla sekä Linikkalan kylän Similän, Heikan, Nikkilän, Saksan, Pekolan ja Kyttälän taloilla.

Kuhalan kotitarvemylly oli tullimyllynä siis olemassa 1840-luvulla Kuhalankosken partaalla, kun A.W. Wahren alkoi etsiä sopivaa paikkaa perustettavalle puuvillakehräämölle. Kuhalankoski osoittautui kyllin voimakkaaksi tuottamaan käyttövoimaa pienehkölle teollisuuslaitokselle (putouskorkeus 4,4 m) ja niin Wahren aloitti neuvottelut koskesta ja sen reunalla olevasta myllystä. Ns. myllysopimus syntyi 11.9.1845. Sen perusteella Forssan kaupunki ylläpitää myllyä tänä päivänäkin ja talot, jotka ovat olleet myllyosakkaina, voivat jauhattaa siellä viljaansa edelleen.


Lähde

Kaukovalta K.V.: Forssan Puuvillatehtaan historia 1847-1934. Forssa 1934.