Konnarin koulu

Häme-Wikistä

Konnarin koulu on alakoulu, joka sijaitsee Lammin kirkonkylän taajamassa, vanhassa Tirmulan kylässä.

Ladataan karttaa...

 

Kirkonkylän kansakoulusta Konnarin kouluksi

Kirkonkylän kansakoulu perustettiin vuonna 1873, jolloin syyskuussa pääsi aloittamaan poikakansakoulu. Tyttökansakoulu aloitti toimintansa vuotta myöhemmin, syyskuussa 1874. Aluksi Kirkonkylän kansakoulu sijaitsi pitäjäntuvan yhdeydessä vastapäätä Lammin keskiaikaista kivikirkkoa. Vuonna 1918 paloivat sekä kirkko että Kirkonkylän kansakoulu. Uusi koulurakennus valmistui vuonna 1921 Konnarin mäelle ja koulua on myöhemmin alettu nimittää Konnarin kouluksi. 1920-luvulla rakennettu koulurakennus kävi kuitenkin varsin pian pieneksi ja vuonna 1957 valmistui uusi koulu. 1980-luvun loppupuolella Konnarin koulu remontoitiin täysin ja uuden koulurakennuksen jatkoksi valmistui urheiluhalli vuonna 1995. Vuoden 1921 koulurakennus purettiin 1970.

Konnarin koulun opettaja- ja oppilasmäärät ovat hiljalleen kasvaneet. Vuonna 1928 koululla oli kolme opettajaa ja oppilaita oli 123. Vuonna 1978 oppilasmäärä oli korkealla (315), mutta opettajia oli vain 11. Tämän jälkeen luokkakokoja on saatu pienennettyä ja opettajia on saatu lisää.

Konnarin koulun nykypäivää

Tällä hetkellä Konnarin koulussa opiskelevat perusopetuksen luokat 1 - 6. Lukuvuonna 2011 - 2012 perusopetusryhmiä on yhteensä 15, lisäksi koulussa on kaksi erityisopetuksen pienluokkaa. Vuonna 2011 koulun oppilasmäärä on kokonaisuudessaan 310.

Syksyllä 2011 Konnarin mäellä aloittaa toimintansa myös Lammin uusi päiväkoti.

Lähteet:

Koskue, K. 2000. Lammin pitäjän historia III. ISBN 951-95061-7-9
Syrjä, U. 1985. Lammin kansakoulut 1873-1976. ISBN 951-95061-2-8

Konnarin koulun kotisivut