Kiipulan ammattiopisto

Häme-Wikistä
Kiipulasäätiön päärakennus. Lähde: Kiipulasäätiö

Kiipula on ammatillisen erityisopetuksen, aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus ja palvelujen tuottaja, joka sijaitsee Janakkalassa. Perustehtävämme on vahvistaa asiakkaidemme työelämävalmiuksia ja kehittää työelämäkäytäntöjä kohti esteetöntä ja suvaitsevaa yhteiskuntaa.

Ammatillinen erityisopetus

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiskeskus. Oppilaitos on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on hyvä elämä ja työ.Kiipulan ammattiopiston erityisopetus tarjoaa ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta.

Lue lisää Kiipulan erityisopetuksesta.

Ammatillinen aikuiskoulutus

Kiipulan ammattiopiston aikuiskoulutuksessa tarjotaan mm. työvoimakoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta, henkilöstökoulutusta, yhteishankintakoulutusta sekä ammattillisia kuntoutuskursseja. Erityistä osaamista on työ- ja toimintakyvyltään heikentyneiden aikuisten kouluttaminen. Kehitämme koulutus- ja kuntoutuspalveluja yhteistyössä Kelan, työhallinnon ja yritysten kanssa. Näiden toimintojen avulla pyrimme entistä paremmin palvelemaan erityisryhmiä ja ohjaamaan heitä ammatinvalintaan, ammatilliseen osaamiseen, työkyvyn ylläpitämiseen ja työpaikan löytymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää Kiipulan aikuiskoulutuksesta.

Lisätietoja