Karan koulu

Häme-Wikistä
Kuva: Jonna Riikonen

Karan koulu on yksi suurimpia peruskouluja Riihimäellä. Charlotta Lydecken perusti koulun vuonna 1857 Sortavalassa. Koulu oli tarkoitettu ruotsinkieliseksi tyttökouluksi, joka tosin otti oppilaikseen myös poikia. Vuonna 1904 koulusta tuli Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu ja sen yhteyteen perustettiin yliopistoon johtavat jatkoluokat vuonna 1908. Toisen evakkomatkan 1944 jälkeen koulun nimeksi tuli Riihimäen Tyttölyseo. Tyttölyseo toimi ensin Riihimäen lyseon (nykyinen Riihimäen lukio) tiloissa, kunnes pääsi muuttamaan omaan koulutaloon vuonna 1956.

Charlotta Lydeckenin koulu

Charlotta Lydecken aloitti koulun pidon Sortavalassa, koska häntä oli pyydetty moneen perheeseen kotiopettajaksi yhtä aikaa. 1850-luvun Sortavalassa ei toiminut kouluja, koska kolme yksityistä koulua oli lopettanut toimintansa. Charlotta Lydeckenillä oli kunnianhimoiset tavoitteet, jotka sopivat hyvin yhteen uutta koulua kehittävän Uno Cygnaeuksen suunnitelmien kanssa. Charlotta ja Evelina af Enehjelm kävivät opintomatkoilla ja koulun kehittäminen Sortavalassa jäi neljäksikymmeneksi vuodeksi Hilda Fabritiuksen tehtäväksi. Hilda oli itse opiskellut Helsingin ruotsinkielisessä tyttökoulussa. Nuori rehtori alkoi kehittää kouluaan siten että tytöt voisivat jatkaa opiskelua myös yliopistossa. Hilda Fabritius oli saanut koulunsa valtion huolenpidon kohteeksi, valtion kouluksi vuonna 1904. Ruotsinkielisestä tyttökoulusta oli tullut Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu.

Hilda Fabritiuksen koulu

Sortavalan Tyttökoulun kolmas johtaja oli vasta 18-vuotias ottaessaan koulun johtoonsa. Hilda Emilia Fabritius oli myös ollut koulun ensimmäisiä oppilaita. Hän oli tullut Charlotta Lydeckenin kouluun sen perustamisvuotena 1857. Koulun suoritettuaan hän toimi sen opettajana ennen johtajattareksi tuloaan. Koulu oli hänen elämäntehtävänsä, hän oli johtajana 41 vuoden ajan, vuosina 1863-1904. Hilda Fabritius kehitti ja laajensi koulua ajan vaatimusten mukaan, sikäli kuin olosuhteet vain antoivat myöten.

Koulu Riihimäellä

Lokakuun 28. päivänä 1944 annetulla asetuksella siirrettiin Sortavalan Tyttölyseo Riihimäen kauppalaan, jossa se aloitti toimintansa marraskuun 1. päivänä Riihimäen Tyttölyseona. Riihimäen Yhteislyseon rinnakkaisosastot siirrettiin tyttölyseoon, joten oppilasmäärä oli heti alkuun 297, joista vain 8 oli siirtynyt Sortavalasta. Tyttölyseo sai haltuunsa Riihimäen lyseon rakennuksesta ensimmäisen kerroksen. Lyseon rehtori otti järjestelyissä huomioon kummankin koulun tarpeet, joten yhteistyö sujui alkuun hyvin. Oman koulutalon suunnitteleminen tuli kuitenkin ajankohtaiseksi, sillä oppilasmäärän kasvu teki yhteistyöstä ennen pitkää vaikeaa. Kauppala oli jo varannut tontin rakennusta varten.

Eva Larkan suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1956. Uudenaikaisessa rakennuksessa oli erikoisluokkia, 17 normaaliluokkaa sekä kirjasto lukusaleineen. Rakennuksesta löytyi myös kerhohuone, ruokala ja tilava opetuskeittiö sekä kodinhoitohuone. Koulu muutettiin Karan yhteislyseoksi vuonna 1971. Oppilasmäärä nousi 735:een. Peruskoulu-uudistuksen myötä vuonna 1976 lukioluokat yhdistettiin Riihimäen lukioon. Toimintaa jäi jatkamaan Karan yläaste, vuodesta 1994 nimeltään Karan koulu. Nyt oppilaita on 420.

Lähteet

http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Koulutuspalvelut/Perusopetus/Ylakoulut-lk-6-9/Kara/Karan-koulu/

http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RmkKuvala/Tiedostot/Kansio2/Kotikaupunkipolku.pdf

http://yle.fi/alueet/hame/2009/11/karan_koulun_remontti_etenee_riihimaella_1170416.html