Jakob Henrik Alexander af Forselles

Häme-Wikistä

Insinööri-everstiluutnantiksi kohonnut Forselles rakennutti itse vuonna 1858 perustetun Evon metsäopiston rakennukset. Rakennusten valmistuessa Forselles asui Vähä-Evon Jussilassa, noin 10 kilometrin päässä opistolta, mutta muutti perheineen opistolle vuonna 1861 rakennusten valmistuttua. Forselles rakennutti myös siltoja ja teitä opiston ympäristöön.

Forselles oli luonteeltaan luova ja teki Evolla ollessaan useita keksintöjä, kuten puunkuutioimiskoneen (Forsellin sauvan) sekä kannonnostokoneen, jota tarvittiin tervantuotannossa. Forselles myös perusti Savijärven rannalle tervatehtaan ja tärpätin tislaamon.

Forsellesin merkittävin keksintö oli kuitenkin "Forsellesin lamppu", jonka polttoaineena oli tärpätti. Lamppua käytettiin Helsingissä asti katuvalaistuksessa.

Vuonna 1870 Forselles nimitettiin Suomen metsähallituksen päälliköksi, jona hän toimi vuoteen 1893 asti.