Hiidenjoki

Häme-Wikistä

Hiidenjoki sijaitsee Janakkalan kunnassa ja se saa alkunsa Kernaalanjärvestä, läheltä siihen laskevan Puujoen laskupaikkaa. Hiidenjoki on noin 15 kilometrin pituinen ja se laskee Vanajaveteen Miemalanselän etelärannalla.

Kernaalanjärven ja Vanaja-veden korkeusero on hyvin pieni ja siksi virtaama Hiidenjoessa on hyvin alhainen. Hiidenjoen keskimääräinen leveys on noin 50-60 metriä.

Joki on ollut kulkuväylänä kivikaudella, sillä onhan se eräs osa reittiä, joka on johtanut vesitse Vanajan Hämeestä Suomenlahdelle. Todennäköisesti Hakoisten linnan rakentaminen on ollut perusteltua juuri Hiidenjoen kautta kulkevan vesireitin suojaamiseksi. Tällä alueella

Hiidenvirta on se mitä nimikin kertoo. Sen varrella ja lähistöllä on muinaisia linnavuoria, uhrikiviä, kalmistoja, lehtoja, kuppikiviä ja erikoisia pystykiviä. Joen nimi on pakanallista alkuperää. Ollaan Hämeen sydänmailla, sen ytimessä ja Hiidenjoki edustaa pakanahämeen yhtä vanhan Hämeen valtasuonista. Janakkalasta lähtee myös muinainen Hämeen Hiidentie.

Nykyisin reitin varrelle sijoittuvat Leppäkosken kylä sen alkupäähän, Laurinmäen monipuolinen kulttuuritarjonta, jossa on vanha uhrilähde, uhrilehto ja kuppikiviä ja Turengin taajama se keskivaiheille.