Helena Aarnio

Häme-Wikistä

FT, PsL yliopettaja Helena Aarnio (s. 1949 Siilinjärvi - k. 2021 Hämeenlinna) teki suuren osan elämäntyöstään HAMK:n Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Hämeenlinnassa opettajana, kouluttajana ja kehittäjänä.

Hän tuli kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi kehittämästään menetelmästä, jossa hän hyödyntää dialogia opetuksen ja oppimisen tukena, ja hänen menetelmänsä on käytössä monilla kielillä.

Teoksia

Miten rakennetaan dialoginen oppimisyhteisö. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 52/2014 ISBN 978-951-784-717-9

Dialogin oppimisesta ja valmentamisesta. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 51/2014 ISBN 978-951-784-716-2

Dialogisuuden soveltaminen käytäntöön. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 50/2014 ISBN 978-951-784-715-5

Dialoginen synteesi ja kokonaiskuvan rakentaminen. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 49/2014 ISBN 978-951-784-714-8

Dialogisen hetken synnyttäminen. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja, 1795-424X ; 48/2014 ISBN 978-951-784-713-1

Dialoginen toimintaote. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 47/2014 ISBN 978-951-784-712-4

Dialoginen asenne. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 46/2014 ISBN 978-951-784-711-7

Miten dialogi eroaa tavanomaisesta keskustelusta? Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja ; 45/2014 ISBN 978-951-784-710-0

Johdatus dialogiosaamisen videoluentoihin. Yhdessä Sanna Ruhalahti. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2014. HAMKin e-julkaisuja, 1795-424X ; 44/2014 ISBN 978-951-784-709-4

Ammattipedagogiikkaa uuteen oppimiskulttuuriin. Yhdessä Seppo Helakorpi & Martti Majuri. Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. 2010. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja ; 1/2010 ISBN 978-951-784-506-9

Oppivan yhteisön rakentaminen. Ammatillisen opettajan käsikirja. Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu. 2009

Miten virtuaaliympäristöissä tapahtuvassa opettajankoulutuksessa rakennetaan ammatillisen opettajan asiantuntijuutta?. Yhdessä Enqvist, Jouni. Julkaisussa Ammatillinen kasvu : professori Pekka Ruohotien juhlakirja. Tampereen yliopisto, ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus ; Okka . 2007.

Oppijalähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä tietoverkkoja ja verkostoja hyödyntävään oppimiseen : tutkimustuloksia Diana-klinikalta Hämeen ammattikorkeakoulu : Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus. 2006 HAMK & AKTK -julkaisuja ; 2/2006 ISBN 951-784-368-2

Kohti tiedon yhdessä luomista verkossa : Diana-projekti 2002-2003. Yhdessä Jouni Enqvist. Hämeen ammattikorkeakoulu. 2004. ISBN 951-784-227-9

Verkkopedagogiikan kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa ja työssäoppimisessa : Diana-toimintamalli. Yhdessä Jouni Enqvist & Marika Helenius (toim.). Opetushallitus. 2002 ISBN 952-13-1346-3

Dialoginen oppiminen verkossa : Diana-malli ammatillisen osaamisen rakentamiseen. Yhdessä Jouni Enqvist. Opetushallitus. 2001. Opetushallitus, Kehittyvä koulutus ; 2/2001 ISBN 952-13-1261-0

Dialogia etsimässä : opettajaopiskelijoiden dialogin kehittyminen tieto- ja viestintäteknistä ympäristöä varten. Tampereen yliopisto. 1999. Acta Universitatis Tamperensis ; 676 ISBN 951-44-4591-0

Kognitiivisen empatian menetelmän kehittämistutkimus opettajankoulutusta varten. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 1994 Tutkimuksia / Ammatillinen opettajakorkeakoulu ; 12 ISBN 952-9734-08-5

Ammattipedagogiikka : perusteita ja sovelluksia. Yhdessä Seppo Helakorpi & Timo Luopajärvi. WSOY. 1991. ISBN 951-0-16839-4

Aikuiskoulutuksen menetelmät ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 1991. Julkaisuja / Ammatillinen opettajakorkeakoulu ; 65 ISBN 951-9391-71-1

Empatia ja itsetunto opetustaitoa ennustavina tekijöinä opettajakoulutuksessa. Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto. 1985. Julkaisu / Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto ; 19 ISBN 951-9391-19-3

Lähteitä

Sanna Ruhalahti. Helena Aarnio 1949 - 2021. Dialogiosaamisenkehittäjä. Helsingin Sanomat 28.2.2021