Hämeenlinnan normaalikoulu

Häme-Wikistä

Hämeenlinnan normaalikoulu on Tampereen yliopiston harjoittelukoulu. Koulu sijaitsee Seminaarikadulla Kaurialassa. Normaalikoulu on kaunis keltainen rakennus. Koulussa on noin 400 oppilasta esikoululaisista kuudesluokkalaisiin asti.


Normaalikoulun kanssa samalla pihamaalla on Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, jossa koulutetaan luokanopettajia. Opettajankoulutuslaitoksen puolelle perustettiin aikoinaan museo, kun opettajaopiskelijat kokosivat yhteen käytöstä poistuneita esineitä. Nähtävillä on myös eri vuosikymmeniltä monenlaista kouluun liittyvää materiaalia.

Koulun kotisivut