Hämeenlinnan maalaiskunta

Häme-Wikistä

Hämeenlinnan maalaiskunta (lyhenne Hämeenlinnan mlk, ruots. Tavastehus landskommun) oli Kanta-Hämeessä sijainnut Suomen kunta. Maalaiskunta rajoittui Hämeenlinnaan, Hattulaan, Vanajaan ja Renkoon.

Hämeenlinnan mlk perustettiin jo vuonna 1778 erillisenä pitäjänä, kun se erotettiin omaksi maaseurakunnakseen Vanajan seurakunnasta. Kuitenkaan maaseurakunnalla ei ollut omaa seurakunnallista hallintoa tai siihen olennaisesti liittyvää kirkkorakennusta, vaan se oli olennainen osa Hämeenlinnan kaupunkiseurakuntaa.

Varsinaisena Hämeenlinnan maalaiskunnan perustamiseba voidaan pitää kunnan ensimmäisen kuntakokouksen pitämistä vuonna 1872. Maalaiskunnan kaikki kunnalliset toimielimet sijaitsivat Hämeenlinnan kaupungin alueella.

Maalaiskunta lakkautettiin 1. tammikuuta 1948 lukien ja sen alue jaettiin Hämeenlinnan kaupungin, Rengon ja Vanajan kesken. Nykyisin koko entinen maalaiskunnan aluen kuuluu Hämeenlinnan kaupunkiin, kun ensiksi Vanaja (1967) ja sittemmin myös Renko (2009) liitettiin kaupunkiin.

Kylät

Hämeenlinnan maalaiskunnan kyliä olivat:

  • Ojoinen
  • Hätilä
  • Luhtiala
  • Kirstula
  • (Pikku-)Parola
  • Vuorentaka
  • Järviöinen