Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry

Häme-Wikistä

Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry  kuuluu Kansalliseen senioriliittoon sekä Hämeen Kansalliseen senioripiiriin. Kansallinen senioriliitto on puolueista riippumaton eläkeläisliitto, jonka jäsenistö - 23 000- koostuu eri puolilta maata toimivista senioriyhdistyksistä. 

Historiaa

Suomen eläkeläisjärjestöjen syntyvaihe osuu vuosiin, jolloin sai alkunsa työntekijöiden eläkelaki ja eläkeläisyyden vähitellen tunkeutuessa esiin ennen kokemattomana yhteiskuntarakenteen osanana. Eri puolueiden taustatoimina syntyivät eläkeläisjärjestöt, jotka kuitenkin ovat puolueettomia, puolueista riippumattomia, etujärjestöjä, joilla on merkittävä osa myös jäsenistönsä sosiaalisen toiminnan  verkostona.

Kansallinen Eläkeläisliitto ry- nykynimeltään Kansallinen  senioriliitto ry sai alkunsa vuonna 1971 ja sen tarkoituksena oli toimia valtakunnallisena eläkeläisten yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvaisuuden lujittajana, tukea, valvoa ja edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä, kehittää eläkeläisten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukea niiden toteutumista.

Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry - alkuperäiseltä nimeltään Hämeenlinnan Kansallinen Eläkeläiseura KEHÄ ry- perustettiin yhtenä liiton ensimmäisistä yhdistyksistä helmikuussa 1972 ja jo ensimmäisinä vuosina jäenmäärä nousi yli 300:n, seuraavina vuosina yli 400:n. Jäsenmäärä laski välillä, mutta oli vuonna 2009 yli 700.

Hämeen kansallinen senioripiiri ry- perustettiin 1983.

Toiminta 

Hämeenlinnan kansalliset seniorit ry toimii Hämeenlinnan ja lähiseudun eläkeläisten yhdyssiteenä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden toisten kohtaamiseen, mielenvireyden ja liikuntakyvyn ylläpitämiseen, oman elämän hallintaan ja omaehtoiseen harrastustoimintaan sekä mukavaan yhdessäoloon.

Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia, juhlia, kerho - ja kurssitoimintaa sekä liikuntatapahtumia. Yhdistys toimii myös eläkeläisten edunvalvojana, ottaa kantaa ajankohtaisiin ikäätymiseen liittyviin kysymyksiin, tekee aloitteita eläkeläisten ja vanhusten aseman parantamiseksi ja käy yhteiskunnallista keskustelua ikäihmisten asioista. Yhteistyö vanhusneuvoston ja kaupungin muiden eläkejärjestöjen kanssa on tiivistä.

Toiminnan keskeisiä tapahtumia ovat Torstaituokiot - yhdessäoloa ajankohtaisin aihein, retket kotimaassa ja ulkomailla sekä teatteriretket. Kerhotoimintaan kuuluvat erilaisset liikuntakerhot kuten vesijumppa, venyttelyvoimistelu, senioritanssi, kuntosali, tuolijumppa sekä harrastuskerhot, esimerkkeinä laulukuorot, englannin, saksan ja espanjan kerhot, canasta- ja bridgekerho, käsityö - ja tilkkukerhot, luontokerho, muistikerho, kirjoituspiiri jne.

Lisätietoja: Senioreiden kotisivut http://www.senioriliitto.fi/jasenyhdistykset/hameenlinnan_kansalliset_seniori/

Lähteet

  • Anna-Maija Urkola - Pentti Poukka: Murroksen vuodet Kansallinen Eläkeläisliitto 1971-1996.
  • Kerttu Loukojärvi: Hämeenlinnan Kansallinen Eläkeläisseura Kehä ry - Hämeenlinnan kansalliset seniorit 24 vuotta.
  • Kerttu Loukojärvi ym: 30 vuotta senioritoimintaa.