Hämeenlinnan Postimerkkikerhon Nuoriso-osasto

Häme-Wikistä

Hämeenlinnan Postimerkkikerhon Nuoriso-osasto

Historia
Nuoriso-os logo.jpg

- Aika ennen nuoriso-osastoa -

Hämeenlinnan Postimerkkikerho antoi ohjausta ja opastusta postimerkkeilyssä Hämeenlinnassa toimineelle Partiopoika järjestölle jo vuonna 1945.

- Nuoriso-osaston perustaminen -

Hämeenlinnan Postimerkkikerhon Nuoriso-osasto perustettiin 1953. Hämeenlinnan Postimerkkikerhon jäsen, Aarre Koskenalusta, ehdotti kokouksessa nuoristotoiminnan aloittamista Hämeenlinnassakin. Aarre Koskenalusta toimi uuden nuoriso-osaston ohjaajana vuosina 1953 - 1962. Koskenalustan apuna kerhossa toimi Kalle Äijälä. Kalle Äijälä valittiin Koskenalustan seuraajaksi vuonna 1962.

Alkuvuosina nuoriso-osastoa vaivasi nuorten jäsenten vähyys. Jäsenmäärä vaihteli neljästä kymmeneen henkilöön. Tähän saattoi vaikuttaa, että kerholla ei ollut vakituista paikkaa.

Lainaus vuodelta 1957: "Syystoimintakausi aloitettiin syyskuussa, jolloin kutsuttiin nuoria Vanhan kansakoulun ja Tuomelan koulun kerhohuoneisiin. Nuoria saapui paikalle seitsemän, joista kaksi oli tyttöjä. Syyskauden aikana käytiin läpi postimerkkeilyä koskevat aakkoset pienten tehtävien ja kilpailujen avulla."

Kalle Äijälän täyttäessä 80 vuotta, vuonna 1967, hän luovutti tehtävät nuoremmilleen. Uudeksi nuoriso-ohjaajaksi valittiin Jouko Jalava. 1970-luvulle asti nuoriso-osaston toiminta oli pääasiassa ohjausta ja opastusta postimerkkien keräilyssä. Toimintaa oli kuitenkin tarve kehittää nuorten aktiivisuuden lisäämiseksi. Käyttöön otettiin "Nuoren Postimerkkeilijän" kiertopalkinto. Se annettiin sääntöjen mukaan vuoden aikana eniten pisteitä keränneelle nuorelle. Ensimmäisenä, vuonna 1970, Kiertopalkinnon sai Leo Konu.

Monille pienillä parannuksilla saatiinkin toivottu tulos, toiminta vilkastui ja jäseniä nuoriso-osastolla oli parhaimmillaan yli 60. Tähän toki lasketaan mukaan nuoriso-osaston alajaos Hauholta.

Vuonna 1974 Mika Kaila, Nuoriso-osaston jäsen, osallistui kansalliseen nuorisopostimerkkinäyttelyyn (Nuoriso 74) Helsingissä. Mika kaila sai kokoelmallaan pronssia. Tästä alkaen Nuoriso-osasto on osallistunut aktiivisesti moniin postimerkkinäyttelyihin aina 90-luvun lopulle asti. Nuorten kiinnostus postimerkkejä kohtaan on laskenut runsaasti 1990-luvun lopulla sekä 2000-luvulla. Nykyisin näyttelyissä nähdään enää harvakseltaan suomalaisiä nuorisokokoelmia.

=== Toiminnasta

- toiminta vuosina 2000 - 2009 -

Hämeenlinnan Postimerkkikerhon Nuoriso-osasto kokoontui 2000-vuosikymmenen aikana säännöllisesti joka toinen viikkoa, pois lukien kesä- ja heinäkuun aika. Toki kesällekin oli ajoittain suunniteltu retkiä sekä leiritoimintaa. Kokoontumispaikkanamme toimi lähes koko vuosikymmemen ajan Monipalvelutalo Saaristenkadulla. Vasta 2009 syksyllä kerho joutui siirtymään toisiin tiloihin idänpäähän.

Lähes koko vuosikymmenen kerhotoiminta eli muutoksen aikaa sillä laantunut into keräilyä kohtaan sekä muiden harrastusten lisääntyminen verottivat nuoria toiminnasta. Uudistimme kerhomme toimintaa ja onnistuimme saamaan mukaan uusia nuoria, joten toiminta jatkui virkeänä koko aina 2009 asti.

- toimintamme nykyisin -

Vuosina 2010 sekä 2011 vähensimme kerhoiltojen määrää (1 krt/kk) johtuen vähäisestä osallistujamäärästä. Vuodelle 2012 ei järjestetä kerhotoimintaa ellei mukaan saada uusia nuoria.

Jatkossakin pyrimme olemaan aktiivisesti esillä keräilytapahtumissa vaikka säännöllisiä kerhoiltoja ei järjestetä.

- kerhoillan ohjelma -

Nuoriso-osaston kerhoillat koostuvat perusrungosta sekä vaihtuvasta ohjelmasta. Yleensä aloitamme paikalla o

levien toteamisella ja samalla laitetaan vieraskirja kiertoon. Käymme läpi kerholle saapuneen postin ja lehdet. Kerhoillan aikana järjestetään erilaisia tietokilpailuja, joissa testataan opetettuja tietoja ja taitoja. Nuoriso-osasto pyrkii palkitsemaan tietokilpailuissa menestyneet nuoret keräilyyn liittyvällä materiaalilla. Osallistumme myös eri lehdissä julkaistaviin nuorisokilpailuihin.

Näiden lisäksi rakentelemme nuorten materiaaleista kokoelmia lähialueen näyttelyihin sekä askartelemme huonosta materiaalista taidetta, esim. isänpäiväkortin. Nuoret saavat mahdollisuuden kertoa omasta keräilystään sekä esitellä omia keräilykohteitaan.

TAVAST-tiedotuslehti

Hämeenlinnan Postimerkkikerhojen TAVAST-tiedotuslehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lisätietoa lehdestä lehden-kotisivulta tai TAVAST-lehti Häme-wikistä.

Puheenjohtajat vuosittain

1953 - 1962 	Aarre Koskenalusta 
1963 - 1968 	Kalle Äijälä 
1968 - 1973 	Jouko Jalava 
1974 - 1984 	Valter Saarinen 
1984 - 2002 	Kari Laakso 
2003 - 2012	Henri Seulanto
2013 -

Puheenjohtajilla on aina ollut apuna useita henkilöitä. 

Kokoontumispaikat

1953 - 1968 	  ei vakituista kokoontumispaikaa 
1969 		  Kaupungin kerhohuoneisto 
1969 - 1971 	  Kanta-Hämeen Säästöpankki 
1971 - 10/1976 	  Vanhan pankin kerhohuoneisto 
11/1976 - 8/1989  Hämeenlinnan Taidemuseon rakennus, filmihuone 
9/1989 - 11/1991  Hämeenlinnan Taidemuseon rakennus, keskimmäinen huoneisto 
12/1991 - 1996 	  Kerhotalo, Linnankatu 18 
1997 - 06/1998    Keskuskoulun luokkahuone 
08/1998 - 06/1999 Hämeenlinnan Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen tilat, Turuntie 9 
08/1999 - 06/2009 Monipalvelutalo, Saaristenkatu 13-15 
09/2009 - 	  Kaivohaan kerhotila, Kaivohaka 6 (Idänpää), Hämeenlinna

Nuoren postimerkkeilijän -kiertopalkinto

Kiertopalkinto annettaan sääntöjen mukaan vuoden aikana eniten pisteitä keränneelle nuorelle. Nykyisin emme ole pisteitä laskeneet vaan johtokunta on valinnut joukosta aktiivisen nuoren palkinnon saajaksi.

Kiertopalkinnon saajat vuosittain: 
1970 Leo Konu 
1971 Matti Kunnas 
1972 Kimmo Jahkonen 
1973 Sampo Honkala 
1974 Mika Kaila 
1975 Juha Ihamäki 
1976 Jukka Hissa 
1977 Juha Mäkelä 
1978 Mikko Laine 
1979 Pasi-Heikki Mikkola 
1980 Lauri Konu 
1981 Petri Karonen 
1982 Mikko Salo 
1983 Matti Heinonen 
1984 Lauri konu 
1985 Jarkko Syyrilä 
1986 Tero Lehtonen 
1987 Henri Seulanto 
1988 Arto Laakso 
1989 Jukka Syväterä 
1990 Ville Karppinen 
1991 Tommi Rantanen 
1992 Jari Pispa 
1993 Aapo Korte 
1994 Katariina Hyttinen 
1995 Kirsi Rönkkö 
1996 Aki Helander 
1997 Suvi Kilpeläinen 
1998 Timo Rämö 
1999 ei jaettu 
2000 ei jaettu 
2001 ei jaettu 
2002 ei jaettu 
2003 ei jaettu 
2004 ei jaettu 
2005 Tanja Pirttilä 
2006 Ari Nystedt 
2007 Anssi Pirttilä 
2008 ei jaettu
2009 ei jaettu
2010 ei jaettu
2011 ei jaettu