Hämeenlinna ennen ja nyt -teos

Häme-Wikistä

Hämeenlinna ennen ja nyt -patsas pystytettiin Hämeenlinnan Ystävyydenpuistoon 29.5.1968. Sen on suunnitellut Jaakko Veuro. Teosta on kutsuttu myös Käsityöläispatsaaksi, sillä se on kunnianosoitus elinkeino- ja käsityöammatin harjoittajille.

Teoksen nimi juontaa juurensa aiheesta, jossa on reliefimäisesti kuvattu Hämeenlinnan elämää ja elinkeinoja viime vuosisadan vaihteessa.
Patsashankkeeseen saatiin rahoitus Arvi A. Kariston testamentista, Hämeenlinnan Kauppaseuran ja Hämeenlinnan Käsityöläis- ja tehtailijayhdistyksen lahjoituksista sekä eversti Hugo Standertskjöldin lahjoitusrahastosta.

Lähteet

Hämeenlinnan kaupunki

Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.