Hämeenkosken kunta

Häme-Wikistä

Hämeenkosken kunta on 1865 entisestä Hämeenkosken evankelis-luterilaisesta seurakunnasta maallisen paikallishallinnon yksiköksi erotettu kunta, jonka nimi oli Hämeen läänin Kosken kunta, Koski Hl., vuoteen 1995 saakka. jolloin kunnan nimeksi muutettiin Hämeenkoski erotukseksi entisen Turun ja Porin läänin Koskesta, Koski Tl.
Hämeenkoski liitettiin osaksi Hollolan kuntaa 1.1.2016

Sosiaali- ja terveystoimi

Sivistystoimi

Tekninen toimi