Hämeen kesäyliopisto

Häme-Wikistä
Lippi ja logo.jpg

Hämeen kesäyliopisto katsoo luottavaisesti tulevaan!

Hämeen kesäyliopisto on Kanta-Hämeen alueella toimiva oppilaitos, jossa voi suorittaa erilaisia teoreettisia ja käytännön opintoja, myös korkeakoulutasoisia. Korkeakouluopetusta annetaan eri yliopistojen tutkimusvaatimusten mukaisesti.

Kesäyliopiston tavoitteet

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman ja uudistuvan lainsäädännön mukaan kesäyliopistot ovat alueellisia koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminta painottuu avoimeen korkeakouluopetukseen. Erityistehtävänä on korkeakoulutetun väestön tarpeisiin vastaaminen. Uutta on yhteistyövelvoite oppilaitosten kanssa. Rahoitus koostuu suoriteperusteisen valtionosuuden lisäksi tavoitteita edistävistä ja palkitsevista laatu- ja kehittämisavustuksista. Hyviksi koetut opintosetelit ovat tulleet jäädäkseen. Ohjelma korostaa myös suurempia eri työmuotojen alueellisia oppimiskeskittymiä.

Uusi yliopistolaki edellyttää, että korkeakoulut tekevät laajaa yhteistyötä myös vapaan sivistystyön kanssa ja kehittävät tarjontaa korkeakouluopetuksen alueellisen saatavuuden ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi.

Hämeen kesäyliopisto haluaa olla Kanta-Hämeen maakunnan avoin korkeakoulu, solmukohta, jonka toiminnassa painottuvat avoin yliopisto-opetus ja maakunnan osaamis- ja sivistystarpeet. Hämeen kesäyliopisto kehittää verkostoaan siten, että se pystyy yhä paremmin toimimaan eri yliopistojen ja korkeakoulujen edustajana maakunnassa: tarjolla on entistä enemmän opintokokonaisuuksia (perus- ja aineopintoja) eri yliopistoista. Koulutusohjelmissaan se arvostaa joustavuutta ja luotettavuutta, akateemisuutta ja kestävää tulevaisuutta: Tutkintotavoitteissa oikeustieteen opinnoissa on tänä vuonna jo lähes 200 opiskelijaa. Kaikkiaan kesäyliopiston opiskelijamäärä nousee yli 3600:een. Kursseja on kertynyt jo yli 250 ja opetustunteja 5600.

Oikeustieteen lisäksi ympäristötieteen ja kirjoittamisen opinnot avaavat korkeakoulututkinnon väyliä myös kesäyliopiston ensi vuoden koulutusohjelmassa. Hämeenlinnassa voi opiskella ympäristö-, eurooppa-, hallinto-, siviili-, finanssi sekä rikos- ja prosessioikeutta. Opetus on juridiikan erikoisaloille pätevöittävää yhteiskunnallisen alan lakiasiantuntijakoulutusta. Johtamisvalmennusopinnot alkavat jo maaliskuussa. Uutta vuoden 2010 ohjelmaa työstetään parhaillaan: kesäyliopiston kotisivuille on jo koottu uusia oppimismahdollisuuksia.

Hämeessä on aikaa – myös opiskella ja oppia!

Annettava koulutus

Hämeen kesäyliopisto tarjoaa korkeatasoista koulutusta ja osaamista elämän eri aloilta:

  • I Avoin yliopisto-opetus useista eri yliopistoista ja korkeakouluista
  • II Ammatillinen täydennyskoulutus ja yleissivistävä koulutus

Avoimet oppimisympäristöt; tieto ja viestintätekniikka

Kasvatus- ja opetusala

Sosiaali- ja terveysala

Muu täydennys- ja ammatillissivistävä koulutus
Yleissivistävä ja harrastepohjainen koulutus

  • III Muu koulutus

Ikääntyvien yliopisto

Kielikoulutus
Lukiolaiskurssit

Aiheesta muualla

Hämeen kesäyliopiston kotisivut