Hämeen ammatti-instituutti

Häme-Wikistä

Hämeen ammatti-instituutti yhdistää perinteet ja kehittyvän koulutuksen


Hämeen ammatti-instituutti on monialainen toisen asteen ammatillista koulutusta antava oppilaitos, josta valmistuu osaajia metsiin, meijereihin, maatiloille sekä matkailu-, puutarha- ja viheralalle. Perustutkintoja voi suorittaa myös työn ohessa opiskelemalla.

Ammatti-instituutin toimipaikat – Evo ja Sairio Hämeenlinnassa, Lepaa Hattulassa sekä Mustiala Tammelassa – ovat perinteikkäitä, arvostettuja ja valtakunnallisesti tunnettuja. Ammatti-instituutti tekee tiivistä yhteistyötä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.

Toisen asteen ammatillinen koulutus on käytännönläheistä, ja opiskelussa painotetaan tekemällä oppimista. Osa ammatillisen koulutuksen opinnoista toteutetaan työharjoittelussa, ja osaamista punnitaan myös näytöillä, jotka on suunniteltu ja järjestetty yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Hämeen ammatti-instituutissa voi suorittaa myös lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon samanaikaisesti ammatillisen tutkinnon kanssa.

Hämeen ammatti-instituutti kannustaa opiskelijoitaan kansainvälisyyteen. Vieraassa kulttuurissa työskentely tai opiskelu avartaa omaa tietämystä, lisää kielitaitoa ja tuo uusia ystäviä.

Ammatti-instituutissa hyödynnetään nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja -välineitä. Esimerkiksi ammattiosaamisen näyttöihin liittyvä toimintaprosessi on siirretty kokonaan sähköiseen järjestelmään, joten näyttöjen arviointi voidaan tehdä suoraan pellon reunalta tai metsästä mobiileita päätelaitteita käyttäen.

Hämeen ammattikorkeakoulua ja Hämeen ammatti-instituuttia ylläpitää Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä. Opiskelijoita HAMKissa ja Hämeen ammatti-instituutissa on yhteensä noin 7 000 ja henkilöstöä noin 800. Opetuksesta ja kehittämisestä vastaava henkilöstö on pääosin vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta, ja noin sadalla on myös tutkijakoulutus.

Hämeen ammatti-instituutti toimii perinteikkäillä paikoilla. Kuva Mustialan toimipisteestä. Kuva: Outi Puolakka