Häme-Wiki på svenska

Häme-Wikistä

Häme-Wiki – Nätservice gjort av invånare av Egentliga Tavastland

Hameen linna.jpg

Häme-Wiki är en regionell, öppen och gemenskapliglig webbplats som presenterar Egentliga Tavastland och publicerades i augusti 2009. I Häme-Wiki har det samlats information och historier från forna tider och nutid. Teman för artiklar är människor, byggnader, kunskap, natur, historia, osv. Utöver texterna finns det också bilder, kartor och olika mediafiler i Häme-Wiki.

Häme-Wiki innehåller lokal information i en form som är lätt att hitta. Artiklarna i Häme-Wiki har länkats till varandra och annanstans på nätet i enlighet med wiki-priciplarna. 

Häme-Wiki är öppen till alla skrivare. Vem som helst kan skriva nya artiklar, redigera artiklar och lägga in bilder och andra filer i servicen. Invånarna av Egentliga Tavastland kan skriva i Häme-Wiki sina memoirer. Föreningar och gemenskaper kan presentera sin verksamhet i servicen. I Häme-Wiki följer man principlar av gemensamt ansvar så att användarna tillsammans har ansvaret för innehållet av Häme-Wiki. Det finns instruktioner för wiki-skrivning på Häme-Wiki sidorna. Operativsystemet är Mediawiki, som har modifierats så att det är lättare att använda. På områdets biblioteken ordnar man undervisning i wiki-skrivning och bildsparning.

Häme-Wiki har realiserats i projektet Informationssamhällets lokaler och innehåll, som är finansierad av Europeiska Socialfonden (2008-2011). Det tekniska utförandet har gjorts av Opiferum i Tavastehus. Underhållet av Häme-Wiki ansvaras av Tavastehus stadsbibliotek. Mer information ges av ledande informatiker Jaana Käki, jaana.kaki@hameenlinna.fi.