Granitin aukio

Häme-Wikistä
Granitinaukio.JPG

Riihimäellä syntyneen nobelisti Ragnar Granitin mukaan nimetty Granitin aukio on korkeatasoinen kohtaamispaikka kaupungin keskustassa. Granitin torialueelle on rakennettu muun muassa esiintymiskoroke tapahtumia varten. Punamustalla graniitilla päällystetyn kävelyalueen alle on asennettu lämmitys, joten alue pysyy sulana talvellakin. Aukion avajaisia vietettiin lokakuussa 2006.

Tavoitteet

Elokuussa 2005 Riihimäen kaupunki aloitti uuden keskustorin rakennustyöt. Keskustorin oli määrä valmistua vuoden 2006 syksyllä. Hanke toteutettiin osin EU-rahoituksen turvin ja tavoitteeksi asetettiin kaupunkikeskustan vetovoiman ja viihtyisyyden lisääminen. Jotta vuosia suunnitellusta hankkeesta muodostuisi monipuolisia palveluja tarjoava ja viihtyisä kaupungin ydin, tarvittiin vielä lisätoimia. Haluttiin saada uudenlainen alue, joka olisi toimiva kokonaisuus ja jota hyödyntäisivät kaupungin asukkaat, kulttuurin kuluttajat ja tuottajat, kauppiaat ja asiakkaat, eri ikäryhmiin kuuluvat henkilöt sekä jo nyt kaupunkikeskustassa tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset.

Tavoitteena oli saada Riihimäen ydinkeskustaan pelkän keskusaukion sijasta uusi, elävä ja toimiva tori. Torille ja sitä ympäröivälle alueelle luotiin malli, jota ryhdyttiin toteuttamaan ja koordinoimaan projektissa laadittavien suunnitelmien mukaisesti.

Toimintaperiaatteet

Granitin aukio on rakentunut Riihimäen kaupungille keskeisen urheilupuisto - kirjasto - rautatieasema -akselin tuntumaan. Se tarjoaa kaupunkitorille ominaisia palveluita, ohjelmaa, informaatiota, erilaisia yleisötilaisuuksia sekä myös viihtyisän paikan oleskeluun. Aukion vetovoimasta on hyötyä myös ympäristön yrityksille: torilta voi asioida koko keskustan alueella.

Granitin aukio lähiympäristöineen on pyritty rakentamaan kaupunkilaisten sekä lähiseutujen asukkaiden kohtaamis- ja viihtymispaikaksi. Siellä on mahdollisuus järjestää ohjelmaa ja tapahtumia erilaisille kohderyhmille, jolloin paikka palveluineen tulee tutuksi ja torilla käynti tavaksi. Torin palvelut pyritään suhteuttamaan kaupunkikeskustaan sekä kuhunkin ajankohtaan sopivaksi.

Ragnar Granit ja Riihimäki

Tunnettu nobelisti, professori ja akateemikko Ragnar Granit (1900–1991) syntyi Riihimäellä Korppoosta peräisin olevaan sukuun. Ragnar Granit vietti lapsuutensa Helsingin maalaiskunnassa Oulunkylässä, jossa Granitit asuivat pysyvämmin. Hän opiskeli lääketiedettä sekä tutki silmän värinäkemisen fysiologista perustaa. Vuonna 1937 Granit nimitettiin Helsingin yliopiston fysiologian professoriksi. Hänet kutsuttiin talvisodan jälkeen Tukholman Karoliiniseen instituuttiin, josta hän eteni Nobel-instituutin neurofysiologisen laboratorion johtajaksi ja Nobel-komitean jäseneksi vuonna 1945. Granitille myönnettiin Nobelin palkinto työstään vasta eläkkeelle jäämisen jälkeen vuonna 1967. Granit vietti kesänsä säännöllisesti Korppoossa, jonne hänet myös on haudattu.

Lähteet

http://www.hyrinet.fi/Hyrinet/AlueInfo/Kehittyva-alue/Granitin-aukio/

http://www.virike.net/tiedostot/materiaali/projektisuunnitelma.pdf

http://www.riihimaki.fi/Tiedostot/RIIHIM%C3%84KI_tiedostot/RmkKuvala/Tiedostot/Kansio2/Kotikaupunkipolku.pdf

http://yle.fi/alueet/hame/2011/06/mm-pokaali_keraa_tanaan_vakea_riihimaen_keskustaan_2641618.html